Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR325 SPORCULARDA FONKSİYONEL EGZERSİZ UYGULAMALARI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Spor fizyoterapisini, değişik gruplarda uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalarını, spor yaralanmalarını-iyileşme süreçlerini tanımlamak, sporda ve yaralanmalarında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirerek, sporcunun güvenli bir şekilde spora dönüşünü sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Fonksiyonel egzersiz nedir? Egzersiz çeşitleri nelerdir?, Fonksiyonel egzersizin nörofizyolojisi, Açık ve kapalı kinetik egzersizler, Nöromuskuler eğitim, Proprioyoseptif egzersizler, İzokinetik egzersiz eğitimi<br />Eksentrik- konsantrik -izometrik egzersizler, Pilometrik egzersizler, Gövde stabilizasyon egzersizleri, <br />Fonksiyonel testler ve skorlama sistemleri –Üst ekstremite, Fonksiyonel testler ve skorlama sistemleri –Alt ekstremite, Omuz fonksiyonel eğitimi, Diz fonksiyonel eğitimi, Ayak bileği fonksiyonel eğitimi<br /><br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : De Lisa JA, Ganz BM. Rehabilitation Medicine Principles and Practice. 3rd ed. USA, Lippincott; 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Umut Ziya Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Sporcularda fonksiyonel egzersiz kavramlarını öğrenir. <br />
  • 2 Sporcularda fonksiyonel egzersiz uygulamalarını öğrenir. <br /><br />
  • 3 Sporcularda uygulanan farklı egzersiz tiplerini kavrar.
  • 4 Sporcularda uygulanan farklı skorlama sistemlerini tanır.
  • 5 Sporcularda egzersiz reçeteler ve progresyonlarını yapabilir.<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fonksiyonel egzersiz nedir? Egzersiz çeşitleri nelerdir?


2.Hafta *Fonksiyonel egzersizin nörofizyolojisi

3.Hafta *Açık ve kapalı kinetik egzersizler

4.Hafta *Nöromuskuler eğitim

5.Hafta *Proprioyoseptif egzersizler

6.Hafta *İzokinetik egzersiz eğitimi

7.Hafta *Eksentrik- konsantrik -izometrik egzersizler
8.Hafta *Pilometrik egzersizler

9.Hafta *Gövde stabilizasyon egzersizleri

10.Hafta *Fonksiyonel testler ve skorlama sistemleri –Üst ekstremite

11.Hafta *Fonksiyonel testler ve skorlama sistemleri –Alt ekstremite

12.Hafta *Omuz fonksiyonel eğitimi


13.Hafta *Diz fonksiyonel eğitimi

14.Hafta *Ayak bileği fonksiyonel eğitimi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 10 1,00 10,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00