Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR321 REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ VE GİRİŞİMCİLİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, rehabilitasyon teknolojisinin tanımı, yararlarının öğretilerek özürlü kişilerin sağlık ve iyilik hallerinin sağlanmasına çözüm bulacak uygun rehabilitasyon teknolojisi yardımcılarının etkinliğinin ve ulaşımının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği : Rehabilitasyon Teknolojisine giriş, Yardımcı teknolojilerin tanımlanması, fonksiyonel değerlendirmeler, kaynaklar ve zorunlu sorumluluklar,Temel yardımcı teknolojilerin gelişimi ve tasarımı, insanlarla sistem performansının karşılaştırılması, İleri Yardımcı Teknoloji cihazları çeşitliliği ve kullanımı, Yardımcı teknoloji hizmetlerinin uygulanması ve rehabilitasyonda ölçme ve değerlendirme metotları, Yardımcı teknoloji cihazları ile pratik uygulamalar, Özürlüler için uygun yardımcı teknoloji rehabilitasyon uygulamaları, Fonksiyonel değerlendirmelerin uygulanması, hedeflerin geliştirilmesi, Yardımcı teknoloji cihazlarının ve hizmetlerinin geliştirilme sistemi<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : De Lisa JA, Ganz BM. Rehabilitation Medicine Principles and Practice. 3rd ed. USA, Lippincott; 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Yardımcı teknolojilerin sık görülen rehabilitasyon problemlerinde değerlendirme basamaklarını öğrenir.
  • 2 Mobilite değerlendirmesinin bir parçası olan ulaşılabilirlik faktörünü öğrenir.
  • 3 Günlük yaşam aktivitelerini tanımlamayı ve kategorize etmeyi öğrenir.
  • 4 Duyma ve görme bozukluklarında yardımcı rehabilitasyon teknolojisi uygulamalarını öğrenir.
  • 5 İleri yardımcı teknoloji cihazlarını tanır ve kullanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Rehabilitasyon Teknolojisine giriş
3.Hafta *Yardımcı teknolojilerin tanımlanması, fonksiyonel değerlendirmeler, kaynaklar ve zorunlu sorumluluklar
4.Hafta *Temel yardımcı teknoloji
5.Hafta *Temel yardımcı teknolojilerin gelişimi ve tasarımı, insanlarla sistem performansının karşılaştırılması.
6.Hafta *İleri Yardımcı Teknolojiler
7.Hafta *İleri yardımcı teknoloji cihazları çeşitliliği ve kullanımı
8.Hafta *Yardımcı teknoloji hizmetlerinin uygulanması ve rehabilitasyonda ölçme ve değerlendirme metotları.
9.Hafta *Yardımcı teknoloji cihazları ile pratik uygulamalar
10.Hafta *Özürlüler için uygun yardımcı teknoloji rehabilitasyon uygulamaları-I
11.Hafta *Fonksiyonel değerlendirmelerin uygulanması, hedeflerin geliştirilmesi
12.Hafta *Fonksiyonel değerlendirmelerin uygulanması, hedeflerin geliştirilmesi
13.Hafta *Yardımcı teknoloji cihazlarının ve hizmetlerinin geliştirilme sistemi
14.Hafta *Yardımcı teknoloji cihazlarının ve hizmetlerinin geliştirilme sistemi

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00