Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR315 SAĞLIK HUKUKU 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar , Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma<br />Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları<br />Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları -Sözleşme Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Fizyoterapist- Sağlık Personeli ), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik, Tıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya, Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. De Lisa JA, Ganz BM. Rehabilitation Medicine Principles and Practice. 3rd ed. USA, Lippincott; 1998.<br /> 2. Hakeri, Çakmut; Tıp/ Sağlık Hukuku Mevzuatı; Seçkin, Ankara, 2010, ISBN:9750212253-Er, Sağlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2008 ISBN:9789756331521<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

 • 1 Hukuksal gerekçelere dayanan çözüm üretir.
 • 2 Sağlık alanında yaşanan hukuki sorunlarla ilgili bakış açısı kazanır.
 • 3 Sağlık hukukunda sorumluluk kavramının ne olduğunu tartışır.<br />
 • 4 Sağlık alanında uygulanan hukuk kurallarını açıklar.<br />
 • 5 Sağlık hukukunda uygulanan temel kuralları kavrar.<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama
2.Hafta *Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma
3.Hafta *Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları

4.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları - Sözleşme Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam

5.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım

6.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Fizyoterapist- Sağlık Personeli )

7.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta)8.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem
9.Hafta *Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme
10.Hafta *Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik


11.Hafta *Tıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya

12.Hafta *Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi

13.Hafta *Olgu Örnekleri Kusur Tespiti
14.Hafta *Olgu Örnekleri yargı kararları

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Seminer : 10,000
 • 3 Final : 50,000
 • 4 Alan Çalışması : 0,000
 • 5 Ara Sınav Hazırlık : 0,000
 • 6 Bütünleme : 0,000
 • 7 Atölye : 0,000
 • 8 Benzetim : 0,000
 • 9 Ara Sınav Hazırlık 2 : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 4 4,00 16,00
Uygulama / Pratik 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 2,00 4,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 4 4,00 16,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 4 4,00 16,00
Toplam : 54,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00