Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR311 KİNEZYOLOJİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kolumna vertebralis patolojilerini, anatomik ve mekanik özelliklerini özümsemek; pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileği, omuz-kol kompleksi, dirsek,el ve el bileğine yönelik anatomik ve mekanik özellikleri tanımlamak; bu ders kapsamında öğrendiği teorik bilgiyi alt ve üst ekstremiteler ile omurganın patolojik durumlarıyla ilişkilendirebilme yetkinliğini kazanır.
Dersin İçeriği : Normal ve patolojik yürüyüş, Kolumna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği, Pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileğinin mekanik ve patomekaniği, Omuz-kol kompleksi, dirsek, el mekaniği ve patomekaniği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Human Movement Explained. Butterworth-Heinemann Ldt. Linacre House, Jordan Hill, Oxford 1996. 2. Soderberg GL. Kinesiology. Second Edition. William&Wilkins a Waverly Company, Baltimore, 2005.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Normal hareket ve fonksiyonu tanımlar, hastalarda görülen hareket ve fonksiyon bozukluklarıyla karşılaştırır.
  • 2 Kolumna vertebralisin anatomik ve mekanik özelliklerini tanımlar, bu özellikleri patolojik durumlarla karşılaştırır. Koruyucu faktörler ve ergonomik prensipler ile egzersizin önemini kavrar.
  • 3 Pelvis, kalça, diz, ayak bileği eklemleri ve ayağa yönelik mekanik ve patomekaniği kavrar, mesleki uygulamalara ait bilgileri sorgulayarak analiz etme becerisi kazanır.
  • 4 Alt ekstremite eklemlerini kapsayan dinamik aktiviteler için kinematik ve kinetik değerleri öğrenir.
  • 5 Omuz-kol kompleksi, dirsek ve el bileği eklemleri ile ele yönelik mekanik ve patomekanik bilgileri tanımlar, kliniğe yansıtma becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Normal yürüyüş
2.Hafta *Patolojik yürüyüş
3.Hafta *Kolumna vertebralisin mekaniği
4.Hafta *Kolumna vertebralisin patomekaniği
5.Hafta *Skolyoz
6.Hafta *Pelvis mekaniği ve patomekaniği
7.Hafta *Kalça mekaniği ve patomekaniği
8.Hafta *Diz mekaniği
9.Hafta *Diz patomekaniği
10.Hafta *Ayak-ayak bileği mekaniği ve patomekaniği
11.Hafta *Omuz-kol kompleksi mekaniği
12.Hafta *Omuz-kol kompleksi patomekaniği
13.Hafta *Dirsek mekaniği ve patomekaniği
14.Hafta *El bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00