Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR309 PROTEZ VE REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Protezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek; ampute rehabilitasyonunun kavranmasını sağlamak. Amputeler için uygun tedavi programını planlama ve uygulama becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği : Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Şener G, Erbahçeci F. Protezler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Güncel Teknolojiler Uygulamalar, Pelikan Yayınevi, 2015. 2. Engstrom B, Van De Ven C. Therapy for Amputees Edinburgh 1999.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gül Öznur Karabıçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Protezi oluşturan parçaları tanır ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verir.
  • 3 Amputelerde uygun tedavi programını planlar ve uygular.
  • 4 Protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeleri planlar ve uygular.
  • 5 Protez kullanan hastalarda protezin uyumunu kontrol eder, gerekli biyomekaniksel ayarlamaları yapar ve sonuçlarını analiz eder.
  • 6 Protez uygulamaları ile olası komplikasyonları ilişkilendirir.
  • 7 Protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamalar konusunda farkındalık kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Amputasyon nedenleri
2.Hafta *Amputasyon seviyeleri
*Amputasyon seviyeleri
3.Hafta *Normal Yürüme
*Normal Yürüme
4.Hafta *Patolojik Yürüme
*Patolojik Yürüme
5.Hafta *Alt Ekstremite Protezleri I (Syme Amputasyonları)
*Alt Ekstremite Protezleri I (Syme Amputasyonları)
6.Hafta *Alt Ekstremite Protezleri II (Transtibial Protez ve Rehabilitasyon)
*Alt Ekstremite Protezleri II (Transtibial Protez ve Rehabilitasyon)
7.Hafta *Alt Ekstremite Protezleri III (Transfemoral Protez ve Amputasyon)
*Alt Ekstremite Protezleri III (Transfemoral Protez ve Amputasyon)
8.Hafta *Alt Ekstremite Protezleri IV (Yüksek Seviyeli Amputasyonlar)
*Alt Ekstremite Protezleri IV (Yüksek Seviyeli Amputasyonlar)
9.Hafta *Ampute rehabilitasyonunda biyomekanik prensipler
*Ampute rehabilitasyonunda biyomekanik prensipler
10.Hafta *Üst ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
*Üst ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
11.Hafta *Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon I
*Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon I
12.Hafta *Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon II
*Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon II
13.Hafta *Protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol mekanizmaları
*Protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol mekanizmaları
14.Hafta *Çocuklarda Ekstremite Defisitleri ve Rehabilitasyon
*Çocuklarda Ekstremite Defisitleri ve Rehabilitasyon

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00