Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR307 SPORDA FİZYOTERAPİ 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı öğrencilere spor fizyoterapistinin görev ve sorumluluklarını, organizasyon ve klüplerdeki yetkilerini, her spor dalı için yaralanmalardan korunma prensiplerini, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Spor sakatlıklarının önlenmesi, spor sakatlıklarında ilk yardım, ön tedavi, kesin tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, alt ve üst ekstremiteler ile ilgili yaralanmaların gözden geçirilmesi ve bantlama uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar, pratik uygulamaÖğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Umut Ziya Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik

  • 1 Spor sakatlıklarının önlenmesi konusu hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Spor yaralanmalarında klinik koşullarda sporcu değerlendirilmesini öğrenir
  • 3 Sporcularda ön tedavi ve kesin tedavi konularını kavrar
  • 4 Sporcu sağlığında tedavi ve rehabilitasyon programının oluşturulması konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
  • 5 Sporcularda farklı eklem yapılarında ortaya çıkan patolojilerin mekanizmalarını ve tedavi yaklaşımlarını ayırt eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve dersin tanımı, Spor fizyoterapisti kimdir?

*Giriş ve dersin tanımı, Spor fizyoterapisti kimdir?
2.Hafta *Yumuşak doku yaralanmaları
*Yumuşak doku yaralanmaları
3.Hafta *Sporda üst ekstremite yaralanma mekanizmaları
*Sporda üst ekstremite yaralanma mekanizmaları
4.Hafta *Sporda alt ekstremite yaralanma mekanizmaları
*Sporda alt ekstremite yaralanma mekanizmaları
5.Hafta *Spor sakatlıklarının önlenmesi
*Spor sakatlıklarının önlenmesi
6.Hafta *Spor sakatlıklarında ilk yardım
*Spor sakatlıklarında ilk yardım
7.Hafta *Ön tedavi ve Kesin Tedavi

*Ön tedavi ve Kesin Tedavi
8.Hafta *Rehabilitasyon Prensipleri
*Rehabilitasyon Prensipleri
9.Hafta *Fonksiyonel rehabilitasyon
*Fonksiyonel rehabilitasyon
10.Hafta *Sporcularda omuz yaralanmalarında rehabilitasyon
*Sporcularda omuz yaralanmalarında rehabilitasyon
11.Hafta *Sporcularda dirsek, el ve el bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
*Sporcularda dirsek, el ve el bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
12.Hafta *Sporcularda diz yaralanmalarında rehabilitasyon
*Sporcularda diz yaralanmalarında rehabilitasyon
13.Hafta *Sporcularda ayak, ayak bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
*Sporcularda ayak, ayak bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
14.Hafta *Sporcularda kalça, bel ve boyun yaralanmalarında rehabilitasyon
*Sporcularda kalça, bel ve boyun yaralanmalarında rehabilitasyon

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00