Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR305 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Pediatrik rehabilitasyon kapsamındaki patolojiler (Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıklar) ile ilgili gerekli teorik ve pratik bilgilerin öğrenilerek, hastaların değerlendirilmeleri, uygun fizyoterapi programının oluşturulması, rehabilitasyon için gerekli yaklaşımların belirlenmesi konusunda gerekli becerileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Serebral Paralizi‟de Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri, Ayfer Sade, A. Saadet Otman <br />2. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Bülent Elbasan
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar, pratik uygulamaÖğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik

  • 1 Pediatrik rehabilitasyon kliniklerinde karşılaşılan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 2 Pediatrik hastalarda fizyoterapi değerlendirmelerini öğrenir.
  • 3 Pediatrik hastalıklarda tedavi yöntemleri konusunu kavrar
  • 4 Pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon programı oluşturmayı öğrenir
  • 5 Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, Bobath, CIMT yöntemi gibi tedavi yaklaşımlarını ayırt eder, bilgi sentezi yapar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve dersin tanımı
2.Hafta *Serebral Paralizi
*Serebral Paralizi
3.Hafta *Serebral Paralizi
*Serebral Paralizi
4.Hafta *Mental Motor Retardasyon
*Mental Motor Retardasyon
5.Hafta *Otizm
*Otizm
6.Hafta *Otizm
*Otizm
7.Hafta *Doğumsal Brachial Pleksüs Zedelenmeleri
*Doğumsal Brachial Pleksüs Zedelenmeleri
8.Hafta *Nöromuskuler Hastalıklar
*Nöromuskuler Hastalıklar
9.Hafta *Nöromuskuler Hastalıklar
*Nöromuskuler Hastalıklar
10.Hafta *Pediatrik rehabilitasyonda değerlendirme
*Pediatrik rehabilitasyonda değerlendirme
11.Hafta *Pediatrik rehabilitasyonda değerlendirme
*Pediatrik rehabilitasyonda değerlendirme
12.Hafta *SP’li çocuklarda fizyoterapi yaklaşımları, Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımı
*SP’li çocuklarda fizyoterapi yaklaşımları, Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımı
13.Hafta *Bobath tedavi yönteminde erken rehabilitasyon, özel tutuş pozisyonları,pozisyonlama
*Bobath tedavi yönteminde erken rehabilitasyon, özel tutuş pozisyonları,pozisyonlama
14.Hafta *Bobath tedavi yaklaşımında fasilitasyon, stimulasyon ve komünikasyonprensiplerine dayalı pratik uygulamalar, çevre düzenlemeleri
*Bobath tedavi yaklaşımında fasilitasyon, stimulasyon ve komünikasyonprensiplerine dayalı pratik uygulamalar, çevre düzenlemeleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00