Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR303 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, patolojiye ve uygulanan cerrahiye özel ve duruma en uygun fizyoterapi -rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği : Kırıkların genel tedavi prensipleri ve çeşitli kırıklardan sonraki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit gibi eklem dejenerasyonuna yol açan durumların konservatif tedavisi ve endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri; rotator kılıfın tendinit ve yırtıkları, bursit ve periartrit gibi omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu; dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu, bel ve boyun ağrılarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri; ortopedik durumlar ve kas iskelet sistem yaralanmalarında kullanılabilecek bandaj ve teypleme yöntemleri ile ilgili pratik uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Algun C, Can F. "Osteoartrit ve Fizyoterapisi", (in) C. Algun (ed.), Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 74-77.<br />2. Can F. Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon (in) N.R. Tandoğan (ed), Ön Çapraz Bağ Cerrahisi, Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Sim Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, 2002, Ss: 165-192.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar, pratik uygulamaÖğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Uçurum
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik ygulama

  • 1 Ortopedik problemleri tanımlar, ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmalarını ve dejeneratif eklem hastalıklarını açıklayabilir ve bunlarla ilgili komplikasyonları bilir.
  • 2 Cerrahi gerektiren ortopedik durumlarda cerrahi işlem ile ilgili temel kavramları bilir ve dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varır.
  • 3 Ortopedik problemlerde genel ve patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular.
  • 4 Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmaları ve dejeneratif durumlar ile ilgili genel tedavi prensiplerini bilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumların ihtiyacını belirleyebilir.
  • 5 Cerrahi geçirmiş veya geçirmemiş hastalar için duruma ve patolojiye en uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını belirler ve uygular

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortopedik rehabilitasyonda genel değerlendirme prensipleri ve kullanılan değerlendirme yöntemleri
*Ortopedik rehabilitasyonda genel değerlendirme prensipleri ve kullanılan değerlendirme yöntemleri
2.Hafta *Kırıklar, kırıkların sınıflaması,kırık iyileşmesi, kırık komplikasyonları
*Kırıklar, kırıkların sınıflaması,kırık iyileşmesi, kırık komplikasyonları
3.Hafta *Kırıklarda tedavi ve kırık rehabilitasyonunun genel prensipleri
*Kırıklarda tedavi ve kırık rehabilitasyonunun genel prensipleri
4.Hafta *Alt ekstremite kırıklarında rehabilitasyon
*Alt ekstremite kırıklarında rehabilitasyon
5.Hafta *Üst ekstremite kırıklarında rehabilitasyon
*Üst ekstremite kırıklarında rehabilitasyon
6.Hafta *Eklem artroplastileri, endoprotezler ve rehabilitasyonu
*Eklem artroplastileri, endoprotezler ve rehabilitasyonu
7.Hafta *Romatiod artrit ve osteoartritin fizyoterapi ve rehabilitasyonu
*Romatiod artrit ve osteoartritin fizyoterapi ve rehabilitasyonu
8.Hafta *Ankilozan spondilit ve nonartiküler romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu
*Ankilozan spondilit ve nonartiküler romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu
9.Hafta *Omuzda rotator kılıf patolojileri, bursit ve periatritlerde rehabilitasyon yaklaşımları
*Omuzda rotator kılıf patolojileri, bursit ve periatritlerde rehabilitasyon yaklaşımları
10.Hafta *Patellofemoral ağrı sendromu ve fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri
*Patellofemoral ağrı sendromu ve fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri
11.Hafta *Dizde bağ ve menisküs yaralanamalarında rehabilitasyon
*Dizde bağ ve menisküs yaralanamalarında rehabilitasyon
12.Hafta *Bel ve boyun ağrılarında cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
*Bel ve boyun ağrılarında cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
13.Hafta *Ortopedik problemlerde bandajlama ve teypleme yöntemleri
*Ortopedik problemlerde bandajlama ve teypleme yöntemleri
14.Hafta *Genel Tekrar
*Genel Tekrar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00