Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin hastaların fonksiyonel yetersizliklerine uygun Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon teknik ve paternlerine karar verip, etkin bir biçimde uygulama becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği : Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin tanımlanması, nörofizyolojik temelleri, kullanım amaçları ve indikasyonları. Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon patern ve tekniklerinin uygulamalı anlatımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : “Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Teknikleri” Kitabı <br />Fzt. Ayşe Livanelioğlu Fzt. Zafer Erden <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar, pratik uygulamaÖğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik uygulama

  • 1 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon tekniklerini tanımlar
  • 2 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin nörofizyolojik temellerini kavrar
  • 3 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin kullanım amaçlarını öğrenir. <br /><br /><br />
  • 4 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin indikasyonlarını kavrar. <br />
  • 5 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon patern ve tekniklerini uygulamalı olarak görür ve öğrenir. <br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *PNF paternlerinin temel özellikleri
*PNF paternlerinin temel özellikleri
2.Hafta *Skapula ve pelvis paternleri
*Skapula ve pelvis paternleri
3.Hafta *Üst ekstremite paternleri
*Üst ekstremite paternleri
4.Hafta *Alt ekstremite paternleri
*Alt ekstremite paternleri
5.Hafta *Boyun ve gövde paternleri
*Boyun ve gövde paternleri
6.Hafta *Fasilitasyon teknikleri
*Fasilitasyon teknikleri
7.Hafta *Fasilitasyon teknikleri
*Fasilitasyon teknikleri
8.Hafta *Gevşeme teknikleri
*Gevşeme teknikleri
9.Hafta *Gevşeme teknikleri
*Gevşeme teknikleri
10.Hafta *Mat aktiviteleri
*Mat aktiviteleri
11.Hafta *Mat aktiviteleri
*Mat aktiviteleri
12.Hafta *Yürüme eğitimi
*Yürüme eğitimi
13.Hafta *Yürüme eğitimi
*Yürüme eğitimi
14.Hafta *Vital fonksiyonların fasilitasyonu
*Vital fonksiyonların fasilitasyonu

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00