Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR226 OMURGA SAĞLIĞI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bel ve boyun ağrısı yaratan durumları tanıtmak; omurga problemlerinin patofizyolojisi ve değerlendirme yöntemlerini gözden geçirmek; servikal, torasik ve lumbal seviyeleri kapsayan omurga sağlığı ile ilgili faktörleri ortaya koymak; vücut mekanikleri, postür, anatomi ve esnekliği tartışmak; ağrı iyileştirme yöntemlerini gözden geçirmek; bel ve boyun ağrısına katkıda bulunan risk faktörlerini azaltmak için gereken bilgileri vermek.
Dersin İçeriği : Omurganın fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, Bel ve boyun patolojilerinde ölçme, değerlendirme ve tedavi uygulamaları, Eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, Bel ve boyun okulunun prensipleri, Klinik karar verme ve vaka örnekleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kraemer,J. Intervertebral Disk Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. 3rd ed. Thieme, New York 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi :   

  • 1 Omurganın fonksiyonel anatomisini, biyomekaniklerini ve patomekaniklerini tartışır
  • 2 Bel ve boyun ağrısına yol açan faktörleri analiz eder
  • 3 Hastaya özgü gereksinimlere uygun fizyoterapi programını planlar ve uygular
  • 4 Tedavinin uzun süreli etkinliğini sağlamak için ev egzersiz programını özelleştirir
  • 5 Bel/boyun yaralanmalarının oluşmadan önlenmesi konusunda hastayı eğitir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi ve tanıtım
2.Hafta *Omurganın fonksiyonel anatomisi, biyomekanik ve patomekanikleri
3.Hafta *Bel ve boyun ağrısına bağlı bozukluklar
4.Hafta *Test ve değerlendirme yöntemleri
5.Hafta *Bel ve boyun ağrısında sonuç ölçümleri
6.Hafta *Omurga sağlığında fizyoterapinin amaçları
7.Hafta *Servikal disk lezyonları ve fizyoterapisi
8.Hafta *Lumbal disk lezyonları ve fizyoterapisi
9.Hafta *Bel ve boyun ağrısında egzersiz prensipleri
10.Hafta *Kor stabilizasyon, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri
11.Hafta *Boyun okulu:Organizasyon, yöntemler ve prensipler
12.Hafta *Bel okulu:Organizasyon, yöntemler ve prensipler
13.Hafta *Olgu örneği
14.Hafta *Olgu Örneği

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Ödev 10 1,00 10,00
Toplam : 58,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00