Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR214 SPORCU SAĞLIĞI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Spor fizyoterapisini, değişik gruplarda uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalarını, spor yaralanmalarını-iyileşme süreçlerini tanımlamak, sporda ve yaralanmalarında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirerek, sporcunun güvenli bir şekilde spora dönüşünü sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Spor fizyoterapistliği, sporcu değerlendirmesi, spor yaralanmalarının önlenmesi ve rehabilitasyonu, bantlama ve bandajlama tekniği, fonksiyonel rehabilitasyon, spora dönüş, özürlülerde spor
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Spor yaralanmalarında Fizyoterapi ve rehabiliatsyon prensipler, Nevin ergun, Gül Baltacı 2. Spor yaralanmalarında egzersiz tedavisi, Gül Baltacı, Nevin Ergun, Volga Tuna, Ayşenur Tuncer. 3. Puddu G., Giombini A., Selvanetti A. Rehabilitation of Sports Injuries. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Umut Ziya Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Spor fizyoterapisini, sporda ölçme ve değerlendirmenin önemini, prensiplerini, fiziksel uygunluğu ve sporcularda, erişkinlerde, engellilerde, kadınlarda ve çocuklarda uygulanan fiziksel uygunluk testlerini ve uygun spor konularını tanımlar ve kavrar.
  • 2 Antrenman bilgisi ve spor psikolojisi konularını tanımlar. Sporda beslenme ve doping konuları ile ilişkisini açıklar.
  • 3 Kronik hastalıklarda spor ve egzersiz planlaması yapar.
  • 4 Sporların sınıflandırmasını yapar, sporcularda yumuşak doku yaralanmaları ve iyileşmesi sürecini tanımlar.
  • 5 Spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedaviyi tanımlar.<br /><br />
  • 6 Spor yaralanmalarında kullanılan güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular. Spor yaralanmalarında tedavi prensiplerini tanımlar. <br />
  • 7 Sporcularda üst, alt ekstremite ve kolumna vertebralis yaralanmalarını tanımlar, değerlendirme yapar, elde ettiği değerlendirme sonuçlarını klinik karar verme sürecinde kullanır, sentez yaparak kesin tedavi programını hazırlar.
  • 8 Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterlerini tanımlar ve spora dönüş için gerekli olan sporcunun ihtiyacına uygun fonksiyonel rehabilitasyon programını planlayarak temel düzeyde uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dünya'da ve Türkiye'de Spor fizyoterapistliği
2.Hafta *Spor fizyoterapistinin tanımı, görev ve sorumlulukları
3.Hafta *Sporcu yaralanma sonrası iyileşme fazları
4.Hafta *Spor yaralanmaları (Tendon, ligament, kas, kemik, kıkırdak, periferik sinir) ve sınıflamalar
5.Hafta *Spor yaralanmaları (Tendon, ligament, kas, kemik, kıkırdak, periferik sinir) ve sınıflamalar
6.Hafta *Sporcunun değerlendirilmesi
7.Hafta *Spor yaralanmalarının önlenmesi
8.Hafta *Spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon (İlk yardım, saha içi değerlendirme ve tedavi)
9.Hafta *Spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon (Ön tedavi, kesin tedavi)
10.Hafta *Bandaj ve Bantlama Teknikleri
11.Hafta *Bandaj ve Bantlama Teknikleri
12.Hafta *Fonksiyonel rehabilitasyon, spora dönüş ve prensipleri
13.Hafta *Özürlülerde sportif organizasyonlar
14.Hafta *Özürlü sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonu

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 10 1,00 10,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00