Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR206 ELEKTROTERAPİ II 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel elektrik bilgisiyle donatılmış öğrencinin, elektriğin tedavi amaçlı kullanım felsefesini kavramasını sağladıktan sonra bu elektriksel ajanların vücutta meydana gelen fizyolojik ve psikolojik olaylara etkisini öğretmek; tedavi modaliteleri hakkında bilgi verip hangi hastalıkta hangi tedavi seçeneklerinin nasıl kullanılacağını öğretmek, tedavi programı çizilmesinin hasta üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Elektrodiagnostik testleri; alçak frekanslı akımlar ve yüksek frekanslı akımların temel fizyolojik prensiplerini ve uygulama yöntemlerini öğretmektir
Dersin İçeriği : Yüksek frekanslı akımlar, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, sireterm, uzun dalga diatermi, yüksek frekanslı akımların uygulama yöntemleri, Biofeedback, Ultrason, Ultrasonun farklı kullanım yöntemleri, Yüksek voltaj kesikli akım, LAZER, elektroterapi uygulamalarında kombinasyonlar, tedavi programları belirleme, uygulama ve takip.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hayes KW. "Manuel for Physical Agents", Appleton&Lange, 1993 2. Hecox B. "Physical Agents", Appleton&Lange, 1994 3. Şimşek N. "Elektroterapi Ders Notları" Başkent Üniversitesi, 2003 4. Yakut E. "Kanıta Dayalı Elektroterapi", Pelikan Yayınları, 2008. 5. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e-kaynaklar<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım ve pratik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik uygulama

  • 1 Temel elektrik kavramlarını tanımlar.
  • 2 Elektriksel ajanların fizyolojik etkilerini yorumlar.
  • 3 Elektroterapi modalitelerini uygular.
  • 4 Elektrodiagnostik testleri tartışır.
  • 5 Elektroterapi yaklaşımlarını farklı hastalıklarda uygular.
  • 6 Farklı akım tiplerini hastaya ve hastalığa uygun olarak birleştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yüksek frekanslı akımlar ve genel bilgiler
*Yüksek frekanslı akımlar ve genel bilgiler
2.Hafta *Yüksek frekanslı akımların elde edilişleri ve etkiler
*Yüksek frekanslı akımların elde edilişleri ve etkiler
3.Hafta *Kısa dalga diatermi

*Kısa dalga diatermi
4.Hafta *Mikrodalga diatermi
*Mikrodalga diatermi
5.Hafta *Sireterm, uzun dalga diatermi
*Sireterm, uzun dalga diatermi
6.Hafta *Yüksek frekanslı akımların uygulama yöntemleri.
*Yüksek frekanslı akımların uygulama yöntemleri
7.Hafta *Biofeedback
*Biofeedback
8.Hafta *Ultrason
*Ultrason
9.Hafta *Ultrasonun farklı kullanım yöntemleri

*Ultrasonun farklı kullanım yöntemleri
10.Hafta *Yüksek voltaj kesikli akım
*Yüksek voltaj kesikli akım
11.Hafta *LAZER
*LAZER
12.Hafta *Elektroterapi uygulamalarında kombinasyonlar I
*Elektroterapi uygulamalarında kombinasyonlar I
13.Hafta *Elektroterapi uygulamalarında kombinasyonlar II
*Elektroterapi uygulamalarında kombinasyonlar II
14.Hafta *Tedavi programları belirleme, uygulama ve takip
*Tedavi programları belirleme, uygulama ve takip

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00