Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR221 İLETİŞİM BECERİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi<br />bilgilendirmektir.<br />
Dersin İçeriği : İletişimde kullanılan yötemler, İnsanlarla daha iyi nasıl iletişim kurabiliriz? İletişim sorunları ve çözümleri. Kişilerarası iletişim yöntemleri ve sorunları. Toplumsal davranış modelleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Üstün DÖKMEN: İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay., İstanbul, 1996 Merih ZILLIOĞLU: İletişim Nedir?, Cem Yay., İstanbul, 1993 John FISKE: İle
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 İletişim ve süreçlerini bilir.<br /><br />
  • 2 İletişim becerileri konusunda bilgi sahibi olur.<br />
  • 3 Sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerini bilir ve uygular.<br />
  • 4 Beden dili anlamlarını bilme ve uygulama yateneği kazanır.<br />
  • 5 İletişim hatalarını öğrenerek çevresine örnek olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi ve tanıtim


2.Hafta *İletişim tanım, süreçleri ve tarihçesi

3.Hafta *İkna, savunma, empati

4.Hafta *İyi ve kötü iletişimin etkileri

5.Hafta *İletişim türleri

6.Hafta *Sözlü iletişim araçları: yazma ve konuşma

7.Hafta *Sözlü iletişim araçları: 5N 1K kuralı
8.Hafta *Sözlü iletişim araçları: Yüz yüze iletişim


9.Hafta *Yazılı iletişim (mesajın hazırlanması)

10.Hafta *İletim yöntemini belirleme

11.Hafta *Mesajın iletilmesi

12.Hafta *Telefonla iletişim

13.Hafta *Örnek iletişim olayları

14.Hafta *Genel Tekrar

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Seminer : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Seminer 1 12,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00