Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR217 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak, bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Periferik sinir sisteminin temel özellikleri, innerve ettikleri kaslar ve patolojilerinin klinik özellikleri, medulla spinalis, beyin sapı, diensepelon ve telensefelonun makro anatomisi, fonksiyonları ve parolojilerindeki klinik özellikler, otonom sinir sistemi ve patolojilerinin klinik özellikleri, öğretim üyesi ve öğrencinin paylaşımlı sunumları ile interaktif ders süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Snell Richard S. Clinical Neuroanatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, 2. Haines Duane E. Neuroanatomy. An atlas of structures, sections and systems. Lippincott Williams & Wilkins, 2008 3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e-kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Merkezi ve periferik sinir sisteminin makro ve mikro anatomisi ve özelliklerini kavrar.<br /><br />
  • 2 Otonom sinir sisteminin mikro ve makro anatomisi ve özelliklerini kavrar
  • 3 Nöroanatomik yapıların işlev ve fonksiyonlarını tanımlar.<br />
  • 4 Bu yapıların motor- duyu ve algısal süreçteki etkileşimlerini belirler.<br />
  • 5 Nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucu gelişebilecek bulgu ve belirtileri tanımlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı


2.Hafta *Periferik sinir sisteminin temel özellikleri ve pleksusların fonksiyonları

3.Hafta *Periferik sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinde görülen klinik bulgu ve belirtiler

4.Hafta *Medulla spinalis fonksiyonları ve patolojileri

5.Hafta *Medulla spinalis fonksiyonları ve patolojileri

6.Hafta *Beyin zarları, beyin omurilik sıvısı dolaşımı ve patolojiler, beyin arter ve venlerinin anatomik özellikleri

7.Hafta *Serebrumun fonksiyonel sahaları, fonksiyonları ve patolojileri
8.Hafta *Beyin arter-ven patolojileri ve klinik özellikleri
9.Hafta *Diensefelonu oluşturan yapıların fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
10.Hafta *Limbik sistem ve patolojileri
11.Hafta *Beyin sapı ve serebellum fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri


12.Hafta *İnen-çıkan yollar, fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri

13.Hafta *Otonom sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri

14.Hafta *Kranial sinirler ve patolojileri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00