Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR215 BİYOMEKANİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Biyomekanikle ilgili temel terimleri ve prensipleri tanımlamak, fizyoterapistlerin klinikte karşılaştığı durumlara biyomekaniksel bir bakış açısı sunmak, örnekler vermek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Biyomekanik ile ilgili temel kavramlar ve araştırma alanları, kuvvetler, kaldıraç sistemleri, kararlılık durumu, uygulamalar ve klinik örnekler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 3rd ed. New Jersey: John Wiley and Sons Inc, Canada; 2005. 2. Burton AW, Miller THE. Movement Skill Assessment. Chicago: Human Kinetics; 1998. 3. LeVeau BF. Biomechanics of Human Motion. Basics and Beyond for Health Professions. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2011.4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e-kaynaklar<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Umut Ziya Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Biyomekanik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  • 2 Hareket, postur ve lokomosyon sırasında biyomekanik prensipleri kullanabilir.
  • 3 Kuvveti ve uygulama prensiplerini anlar.
  • 4 Yaralanma mekaniklerini anlar.
  • 5 Yaralanmayı önleyici yaklaşımları geliştirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Biyomekaniğe giriş-biyomekanik alanı


2.Hafta *Dokuların biyomekanik özellikleri: kas tendon, ligament
3.Hafta *Dokuların biyomekanik özellikleri: kemik
4.Hafta *Maddelerin gücü

5.Hafta *Kullanılan terim ve kavramlar

6.Hafta *Bileşke kuvvetler ve bileşenlere ayırma

7.Hafta *Denge

8.Hafta *Friksiyon

9.Hafta *Klinik örnekler

10.Hafta *Biyomekanik araştırma alanları

11.Hafta *Biyomekanik araştırma alanları

12.Hafta *Uygulamalar

13.Hafta *Klinik örnekler

14.Hafta *Klinik örnekler


  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 9 2,00 18,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00