Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR211 DAHİLİYE 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, dahiliye ve sistemik hastalıklar alanında sıklıkla görülen hastalıklarla ilgili temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği : Hematoloji, İnfeksiyon hastalıkları, Endokrinoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, Romatolojide laboratuar tetkikleri/otoantikorlar , Artritli hastaya yaklaşım, Gastrointestinal ve böbrek hastalıkları, Bel ağrılı hastaya yaklaşım, Bağ dokusu hastalıkları ve romatolojide kullanılan ilaçlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Goldman Auselio. Cecil Medicine, 23th Edition. Saunders Elsevier Philadelphia, 2008. 2. Longo Fauci et al. Harrison's Principles of Internal Medicine: Volumes 1 and 2, 18th Edition McGRawHill companies, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Servet Akar
Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu
Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Soypaçacı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Zehra Gümüş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Dahiliyedeki temel hastalıklarını tanımlar.
  • 2 Dahiliyenin temel hastalıklarının özelliklerini öğrenir.
  • 3 Dahiliyenin temel hastalıklarında hastalığa yönelik tanısal değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Dahiliyenin temel hastalıklarında hastalığa yönelik tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
  • 5 Dahili hastalıkların yoğun bakımda takipleri ile ilgili bilgi sahibi olur

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi (öykü, fizik inceleme)
2.Hafta *Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri)
3.Hafta *Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri)
4.Hafta *Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (EKG, Kan gazı, solunum fonksiyon testleri)
5.Hafta *Sık görülen malign tümörler, kanserin önlenmesi ve tedavi yaklaşımları
6.Hafta *İskemik kardiak hastalıklar (Akut koroner sendrom, kalp yetmezliği, bypass)
7.Hafta *Hipertansiyon
8.Hafta *Kardiyovasküler sistem hastalıkları
9.Hafta *Renal hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği
10.Hafta *Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1 (Osteoporoz, osteomalazi, tiroid hastalıkları
11.Hafta *Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2 (Diyabetis mellitus, obezite, metabolik sendrom)
12.Hafta *Obstruktif akciğer hastalıkları 1 (KOAH, bronşektezi, kistik fibrozis, astım)
13.Hafta *Obstruktif akciğer hastalıkları 2 (KOAH, bronşektezi, kistik fibrozis, astım)
14.Hafta *Yoğun bakımda monitorizasyon yöntemleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 1,00 10,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00