Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR211 DAHİLİYE 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, dahiliye ve sistemik hastalıklar alanında sıklıkla görülen hastalıklarla ilgili temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği : Hematoloji, İnfeksiyon hastalıkları, Endokrinoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, Romatolojide laboratuar tetkikleri/otoantikorlar , Artritli hastaya yaklaşım, Gastrointestinal ve böbrek hastalıkları, Bel ağrılı hastaya yaklaşım, Bağ dokusu hastalıkları ve romatolojide kullanılan ilaçlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Goldman Auselio. Cecil Medicine, 23th Edition. Saunders Elsevier Philadelphia, 2008. 2. Longo Fauci et al. Harrison's Principles of Internal Medicine: Volumes 1 and 2, 18th Edition McGRawHill companies, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Servet Akar
Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek
Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Zeki Soypaçacı
Doç. Dr. Barış Önder Pamuk
Doç. Dr. Bünyamin Sertoğullarından
Yrd. Doç. Dr. Sadık Volkan Emren
Prof. Dr. Murat Aksun
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Dahiliyedeki temel hastalıklarını tanımlar.
  • 2 Dahiliyenin temel hastalıklarının özelliklerini öğrenir.
  • 3 Dahiliyenin temel hastalıklarında hastalığa yönelik tanısal değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Dahiliyenin temel hastalıklarında hastalığa yönelik tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
  • 5 Dahili hastalıkların yoğun bakımda takipleri ile ilgili bilgi sahibi olur

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi (öykü, fizik inceleme)
2.Hafta Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri)
3.Hafta Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri)
4.Hafta Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (EKG, Kan gazı, solunum fonksiyon testleri)
5.Hafta Sık görülen malign tümörler, kanserin önlenmesi ve tedavi yaklaşımları
6.Hafta İskemik kardiak hastalıklar (Akut koroner sendrom, kalp yetmezliği, bypass)
7.Hafta Hipertansiyon
8.Hafta Kardiyovasküler sistem hastalıkları
9.Hafta Renal hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği
10.Hafta Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1 (Osteoporoz, osteomalazi, tiroid hastalıkları
11.Hafta Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2 (Diyabetis mellitus, obezite, metabolik sendrom)
12.Hafta Obstruktif akciğer hastalıkları 1 (KOAH, bronşektezi, kistik fibrozis, astım)
13.Hafta Obstruktif akciğer hastalıkları 2 (KOAH, bronşektezi, kistik fibrozis, astım)
14.Hafta Yoğun bakımda monitorizasyon yöntemleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00