Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR205 ELEKTROTERAPİ I 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel elektrik bilgisiyle donatılmış öğrencinin, elektriğin tedavi amaçlı kullanım felsefesini kavramasını sağladıktan sonra bu elektriksel ajanların vücutta meydana gelen fizyolojik ve psikolojik olaylara etkisini öğretmek; tedavi modaliteleri hakkında bilgi verip hangi hastalıkta hangi tedavi seçeneklerinin nasıl kullanılacağını öğretmek, tedavi programı çizilmesinin hasta üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Elektrodiagnostik testleri; alçak frekanslı akımlar ve yüksek frekanslı akımların temel fizyolojik prensiplerini ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Elektroterapiye giriş ve genel bilgiler, akımların elde edilişi ve etkileri, elektrodiagnoz, galvanik, faradik, sinüzoidal, galvanofaradik ve orta frekanslı akımlar, alçak ve ortak frekanslı akım kombinasyonları, NMES, FES, TENS, magnetoterapi ve elektromekanik uygulamalar ders içeriğinde yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hayes KW. "Manuel for Physical Agents", Appleton&Lange, 1993 <br />2. Hecox B. "Physical Agents", Appleton&Lange, 1994 <br />3. Şimşek N. "Elektroterapi Ders Notları" Başkent Üniversitesi, 2003 <br />4. Yakut E. "Kanıta Dayalı Elektroterapi", Pelikan Yayınları, 2008.<br />5. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e-kaynaklar<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik uygulama

  • 1 Temel elektrik kavramlarını tanımlar.<br />
  • 2 Elektriksel ajanların fizyolojik etkilerini yorumlar. <br /><br />
  • 3 Elektroterapi modalitelerini uygular. <br />
  • 4 Elektrodiagnostik testleri tartışır. <br />
  • 5 Elektroterapi yaklaşımlarını çeşitlendirir. <br />
  • 6 Farklı akım tiplerini hastaya ve hastalığa uygun olarak birleştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Elektroterapiye giriş ve genel bilgiler
2.Hafta *Akımların elde edilişi ve etkileri


*Akımların elde edilişi ve etkileri
3.Hafta *Elektrodiagnoz

*Elektrodiagnoz
4.Hafta *Galvanik akımlar

*Galvanik akımlar
5.Hafta *Faradik akımlar

*Faradik akımlar
6.Hafta *Sinüzoidal akımlar

*Sinüzoidal akımlar
7.Hafta *Galvanofaradik akımlar
*Galvanofaradik akımlar
8.Hafta *Orta frekanslı akımlar

*Orta frekanslı akımlar
9.Hafta *Alçak ve ortak frekanslı akım kombinasyonları

*Alçak ve ortak frekanslı akım kombinasyonları
10.Hafta *NMES


*NMES
11.Hafta *FES

*FES
12.Hafta *TENS

*TENS
13.Hafta *Magnetoterapi

*Magnetoterapi

14.Hafta *Elektromekanik uygulamalar
*Elektromekanik uygulamalar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00