Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR203 MANİPULATİF TEDAVİ I 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere masaj teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgiler vermek, masajın kullanıldığı farklı durumlarda değerlendirme ve uygulama açısından temel kavramları öğrenmesini sağlamak, uygulama yeteneğini geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bu konulara yönelik problem çözme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Andrade CR, Clifford P.”Outcome-Bsad Massage”, Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2001.<br />2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e-kaynaklar<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sevtap Günay Uçurum
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik uygulama

  • 1 Tedavi masajını tanımlayabilir.
  • 2 Masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri hakkında temel bilgiler edinir
  • 3 Masaj tedavisini planlamada gerekli değerlendirmeleri yapmayı öğrenir ve endike vakalarda tedavi şeçeneği olarak planlar.
  • 4 Masaja kontrendike olabilecek patolojileri öğrenir
  • 5 Öğretilen yöntem ve teknikleri uygulayabilir,
  • 6 Masaj uygulamasının klinikte kullanımına yönelik karar verme sürecini uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi ve tanıtım
*Ders içeriği hakkında bilgi ve tanıtım
2.Hafta *Masajın tarihçesi, farklı masaj teknikleri, amaçları, uygulama prensipleri, etkileri
*Masaj hareketlerinin pratik uygulanışı
3.Hafta *Alt ve üst ekstremite masajı, Masajın dozajının tartışılması
*Alt ve üst ekstremite masajı pratik uygulaması
4.Hafta *Masajın indikasyon ve kontra endikasyonlarının tartışılması
*Alt ve üst ekstremite masajı pratik uygulaması
5.Hafta *Sırt , boyun,karın ve yüz masajı
*Sırt , boyun,karın ve yüz masajı
6.Hafta *Sporcu masajı ve mekanik masaj metotları
*Sporcu masajı ve mekanik masaj metotları
7.Hafta *Konnektif doku masajı(KDM)’nın uygulaması öncesi yapılması gereken ilk değerlendirmelerin tartışılması
*Konnektif doku masajı(KDM)’nın uygulaması öncesi yapılması gereken ilk değerlendirmelerin tartışılması
8.Hafta *Lumbosakral bölge(temel bölge), Alt torakal ve skapular bölge KDM pratik uygulaması
*Lumbosakral bölge(temel bölge), Alt torakal ve skapular bölge KDM pratik uygulaması
9.Hafta *İnterskapular, servikal, oksipital bölge KDM pratik uygulaması
*İnterskapular, servikal, oksipital bölge KDM pratik uygulaması
10.Hafta *KDM uygulaması sonrası meydana gelen reaksiyonların tartışılması
*Genel pratik tekrar
11.Hafta *Konnektif doku masajının farklı hastalıklarda kullanımının tartısılması
*Üst ve alt ekstremitede Pelvik, abdominal, göğüs ve yüz bölgesi KDM pratik uygulaması
12.Hafta *Derin Friksiyon Masajı (Üst Ekstiremite)
*Derin Friksiyon Masajı (Üst Ekstiremite)
13.Hafta *Derin Friksiyon Masajı (Alt Ekstiremite)
*Derin Friksiyon Masajı (Alt Ekstiremite)
14.Hafta *Pediatrik Masaj
*Pediatrik Masaj

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00