Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR118 FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği : Sağlığın tanımı ve temel sağlık, Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor, Fiziksel aktivite, İnaktivite, Fiziksel uygunluk, Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, egzersiz eğitimi prensipleri, Egzersiz eğitimi yöntemleri. Egzersiz öncesi değerlendirme, Egzersiz tipleri, Egzersiz reçetelendirme, Yaralanmalarda acil müdahale. Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Essentials of Exercise physiology, W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 2000 2. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 6. baskı, N. Akgün, Ege Üniv. Basımevi, 1996 <br />3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar C:1, 4. Baskı (Bölüm-17), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2007 4. Therapeutic Exercise C.M. Hall, L.T.Brody, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 1999<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Sağlıkla ilgili temel kavramları değerlendirir.
  • 2 Sağlığın temel unsurlarını ve etkileyen faktörleri açıklar.
  • 3 Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki yerini tartışır.
  • 4 Fiziksel uygunluk kavramını ve unsurlarını tanımlar.
  • 5 Egzersiz eğitimi prensiplerini ve egzersiz reçetelendirmesini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlığın tanımı ve temel sağlık

2.Hafta *Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor


3.Hafta *Fiziksel aktivite

4.Hafta *İnaktivite

5.Hafta *Fiziksel uygunluk

6.Hafta *Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi

7.Hafta *Fiziksel uygunluğun değerlendirmesi
8.Hafta *Egzersiz eğitimi prensipleri

9.Hafta *Egzersiz eğitimi yöntemleri

10.Hafta *Egzersiz öncesi değerlendirme

11.Hafta *Egzersiz tipleri

12.Hafta *Egzersiz reçetelendirme

13.Hafta *Yaralanmalarda acil müdahale

14.Hafta *Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Proje : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00