Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR116 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık problemlerine ve sağlık ve toplum arasındaki ilişkiye yönelik bir bilinçlenme. Doktor ve hasta arasındaki ilişkileri anlama. Türk sağlık sistemindeki ana problemlerini görüp kavrayabilme.
Dersin İçeriği : Kültür ve ekonomi teorilerindeki yaklaşımlar, Sosyolojinin Türkiye açısından önemi, Hastalıkla mücadele fikrinin tarihsel gelişimi, Hastalık/sağlık kavramlarının sosyolojik tanımı, Hastalık/sağlık sorunu ve toplumsal-kültürel ilişkiler, Hastalık/sağlık sorunu ve Ekonomik ilişkiler, Hastalık/sağlık sorunu ve uluslararası ilişkiler, hastalık/sağlık sorunu ve kurumsal (aile, eğitim vs) ilişkiler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Cirhinlioğlu, Zafer. (1999), Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayınları. ANK.<br />2. Kasapoğlu, Aytül, (1996), Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Derneği, ANK <br />3. Scambler, Graham. (1991), Sociology as applied to Sociology, BaillerTindall<br />4. Tuckett, D. (1976), An Introduction to Medical Sociology, London, Tavistock<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Tahir Enes Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili, bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olur
  • 2 Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi gibi becerileri gelişir
  • 3 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır
  • 4 Kendi öğrenme gereksinimlerini tanır, yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışlarını benimser
  • 5 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür ve ekonomi teorilerindeki yaklaşımlar


2.Hafta *Sosyolojinin Türkiye açısından önemi

3.Hafta *Hastalıkla mücadele fikrinin tarihsel gelişimi

4.Hafta *Hastalık/sağlık kavramlarının sosyolojik tanımı

5.Hafta *Hastalık/sağlık kavramlarının sosyolojik tanımı

6.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve Ekonomik ilişkiler,

7.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve Ekonomik ilişkiler,

8.Hafta *Hasta, hastane ve sağlık çalışanları

9.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve kurumsal (aile, eğitim vs) ilişkiler,

10.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve uluslararası ilişkiler,

11.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve uluslararası ilişkiler,

12.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve toplumsal-kültürel ilişkiler,

13.Hafta *Hastalık/sağlık sorunu ve toplumsal-kültürel ilişkiler

14.Hafta *Hasta, Hastane, Doktor ve Hemşireler

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Proje : 10,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00