Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR114 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı fizyoterapi öğrencilerinin klinik çalışmada karşılaşacağı özürlülerdeki psikososyal durumu göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirmeleridir. Dersin içeriğini; yetersizlik, özür ve engel terimleri, özüre yol açan nedenler, özüre uyum devreleri, özürlü çocukta kişilik gelişimi, görme özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, işitme-konuşma özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, nöromüsküler ve travmatik bozukluklarda psikososyal yaklaşımlar, zihinsel özürlülerde psikososyal yaklaşımlar oluşturacaktır.
Dersin İçeriği : Psikososyal rehabilitasyon, sağlık, sakatlık, özür, engellilik kavramları, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon ,stres, post travmatik stres sendromu, görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda psikososyal rehabilitasyon, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, özürlülerle ilgili kurumlar, özürlülerin istihdamı, yerel yönetimlerin rolleri, çevresel düzenlemeler ders içeriğinde yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. French S. “Physiotherapy a Psychosocial Approach”, Butterworth Heinemann, Oxford Boston, 1998<br />2. King R, Lloyd C. Handbook of Psychosocial Rehabilitation. Blackwell,2007.<br />3. Davis E. Rehabilitation and Disability: Psychosocial Case Studies. 1990.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Sağlık, psikososyal sağlık ve biyopsikososyal sağlık kavramlarını tanımlar.
  • 2 Post travmatik stres bozukluğu, depresyon ve başa çıkma yollarını bilir
  • 3 Özürlülük ve özür gruplarını tanımlar
  • 4 Görme, işitme-konuşma, fiziksel engelliler ile mental retardasyon, akut ve kronik problemlerde psikososyal rehabilitasyonu bilir.
  • 5 Hasta ve aile ile etkileşimi sağlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlık Kavramı ve Tanımlar

2.Hafta *Psikososyal Sağlık

3.Hafta *Biyopsikososyal Sağlık

4.Hafta *Emosyon, Duygusal Beyin, Stres


5.Hafta *Post Travmatik Stres Bozukluğu

6.Hafta *Depresyon ve Başa Çıkma Yolları

7.Hafta *Psikosoyal Rehabilitasyon

8.Hafta *Özür Kavramları, Özür Grupları

9.Hafta *Görme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon

10.Hafta *İşitme-Konuşma Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon

11.Hafta *Fiziksel Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon

12.Hafta *Mental Retardasyonda Psikososyal Rehabilitasyon

13.Hafta *Akut/Kronik Problemlerde Psikososyal Rehabilitasyon

14.Hafta *Hasta, Aile, Fizyoterapist Etkileşimi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Seminer : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00