Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR110 BESLENME 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler, Sağlık ve beslenme ile ilgili temel kavramları tanımakta, besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) yapısı, bedende kullanımı, gereksinimleri ve kaynaklarını öğrenmekte, diyabet, kalp hastalıkları, kanser, böbrek hastalıkları gibi süreğen hastalıklarda beslenme ilkeleri ile ilgili temel bilgi sahibi olmaktadırlar.
Dersin İçeriği : 1. Sağlık ve yeterli-dengeli beslenme kavramı 2. Beslenme ile ilgili kavramlar 3. Türkiye’de sık görülen beslenme sorunları 4. Enerji dengesi ve şişmanlık 5. Besin öğeleri (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) 6. Diyabet ve kalp hastalıklarında beslenme ilkeleri 7. Kanserde beslenme ilkeleri 8. Böbrek hastalıklarında beslenme ilkeleri 9. Çeşitli yaş gruplarında ve özel durumlarda beslenme ilkeleri (yenidoğan, süt çocukluğu, okul öncesi, okul çağı çocukluğu, gebelik ve emziklilik, yaşlılık)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Baysal A. Beslenme. Yenilenmiş 12. Baskı. Hatiboğlu yayınları. Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bellikci Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Sağlık ve temel beslenme kavramlarını tanımlayabilme,
  • 2 Türkiye’de sık görülen beslenme sorunlarını kavrayabilme,
  • 3 Besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) kimyasal yapısı, bedende kullanımı, gereksinimleri ve kaynaklarını bilebilme,
  • 4 Bazı süregen hastalıklarda (diyabet, kalp hastalıkları, kanser, böbrek hastalıkları) temel beslenme ilkelerini bilebilme ve gerektiğinde uygulayabilme,
  • 5 Çeşitli yaş grupları ve bazı özel durumlara özgü beslenme ilkelerini bilebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma
2.Hafta *Sağlık ve yeterli-dengeli beslenme kavramı, beslenme ile ilgili kavramlar
3.Hafta *Türkiye’de sık görülen beslenme sorunları
4.Hafta * Enerji dengesi ve şişmanlık
5.Hafta *Karbonhidratlar
6.Hafta *Proteinler ve Yağlar
7.Hafta *Vitaminler, Mineraller, Su
8.Hafta *Vitaminler, Mineraller, Su -devam-
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Diyabet ve kalp hastalıklarında beslenme
11.Hafta *Kanserde beslenme, Böbrek hastalıklarında beslenme
12.Hafta *Çeşitli yaş gruplarında beslenme
13.Hafta *Çeşitli yaş gruplarında beslenme -devam-
14.Hafta *Özel durumlarda beslenme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Seminer 1 2,00 2,00
Diğer 1 7,00 7,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00