Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR108 NORMAL MOTOR GELİŞİM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Refleks ve motor gelişim basamakları açısından doğum sonrası normal gelişim süreci incelenecektir. Bu dersi alan bir öğrenciden hareketin ve fonksiyonu etkileyen faktörlerle birlikte normal gelişim aşamaları konusunda gerekli olan bilgiye sahip olması beklenmektedir. Öğrenciye, normal hareket gelişimi, gelişimsel biyomekani, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algını gelişimi, kardiovaskular ve pulmoner sistemlerle psikomotor sistemin gelişimi ile patolojik refleksler, hareket disfonksiyonları ve motor gelişim testleri ve uygulanışı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Normal gelişim, embriyonik gelişim, bebek gelişimi, hareket gelişimini etkileyen faktörler, psikomotor gelişim, motor organizasyon düzeyleri, yenidoğan değerlendirmesi, patolojik refleksler, refleksler ve düzeltme reaksiyonları ve motor gelişim testleri ders içeriğinde yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Fogel A, Nelson G. Child Development, USA, 1988. Moffat DB, Mottram RF. Anatomy and Physioology for Physical Therapists.<br />Tecklin JS. Pediatric Physical Therapy, USA, 1989.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Normal gelişim, embriyonik gelişim ve bebek gelişimini öğrenir.
  • 2 Hareket gelişimini etkileyen faktörleri kavrar.
  • 3 Psikomotor gelişim ve motor organizasyon düzeyleri konuları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Yenidoğan değerlendirmesini öğrenir.
  • 5 Patolojik refleksleri, refleksler ve düzeltme reaksiyonları ve motor gelişim testlerini kavrar. <br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Normal gelişim terminolojisi


2.Hafta *Embriyonik gelişim

3.Hafta *Bebek gelişimi

4.Hafta *Hareket gelişimini etkileyen faktörler

5.Hafta *Muskuloskeletal faktörler

6.Hafta *Kardio-pulmoner faktörler

7.Hafta *Psikomotor gelişim

8.Hafta *Motor organizasyon düzeyleri (Med.spinalis,beyinsapı,korteks)

9.Hafta *Yenidoğan değerlendirmesi,patolojik refleksler

10.Hafta *Spinal ve beyin sapı refleksleri

11.Hafta *Orta beyin düzeltme reaksiyonları

12.Hafta *Otomatik hareket reaksiyonları

13.Hafta *Korteks seviyesi-denge reaksiyonları

14.Hafta *Motor gelişim testleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Seminer : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00