Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR106 TEMEL PSİKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenci, psikolojinin tarihsel ardalanı açıklayabilecek, psikolojinin tanımı ve alt dallarını ifade edebilecek, psikolojinin araştırma yöntemlerini açıklayabilecek ve ne tür psikoloji araştırmalarında hangi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade edebilecektir.
Dersin İçeriği : Psikolojinin tarihsel ardalanı, psikolojinin tanımı ve alt dalları, psikolojinin araştırma yöntemleri, öğrenme psikolojisi temel kavramlar, klasik ve edimsel koşullanma, bilişsel psikoloji temel kuramlar, gelişim psikolojisi temel kuramlar, klinik psikoloji temel kavram ve kuramlar, sosyal psikoloji temel kavramlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Morris,C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (Çev.:Sayıl & Ayvaşık) 3. Baskı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını. 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 1. Baskı. HYB Yayıncılık<br /><br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, ödev hazırlama, okuma, kaynak tarama, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Psikolojinin tarihsel ardalanı açıklayabilir, psikolojinin tanımı ve alt dallarını ifade edebilir, psikolojinin araştırma yöntemlerini açıklayabilir ve ne tür psikoloji araştırmalarında hangi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade edebilir.
  • 2 Öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını (tepkisel ve edimsel koşullama türlerini) açıklayıp, tartışabilir, gerçek hayattan örnekler verebilir.
  • 3 Bilişsel, klinik ve sosyal psikolojide geçerli olan kuramsal yaklaşımları ifade edebilir, açıklayabilir, tartışabilir ve yorumlayabilir.
  • 4 Gelişim psikolojiside geçerli olan kuramsal yaklaşımları kuramsal yaklaşımları ifade edebilir, açıklayabilir, tartışabilir ve yorumlayabilir.
  • 5 Sosyal psikolojide geçerli olan kuramsal yaklaşımları kuramsal yaklaşımları ifade edebilir, açıklayabilir, tartışabilir ve yorumlayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikolojinin tarihsel ardalanı

2.Hafta *Psikolojinin tanımı ve alt dalları

3.Hafta *Psikolojinin araştırma yöntemleri


4.Hafta *Öğrenme psikolojisi temel kavramlar

5.Hafta *Klasik ve Edimsel koşullanma

6.Hafta *Bilişsel Psikoloji temel kavramlar

7.Hafta *Bilişsel Psikoloji temel kuramlar

8.Hafta *Klinik psikoloji temel kavram ve kuramlar

9.Hafta *Klinik psikoloji temel kavram ve kuramlar

10.Hafta *Sosyal psikoloji temel kavramlar

11.Hafta *Sosyal psikoloji temel kuramlar

12.Hafta *Gelişim psikolojisi temel kavramlar

13.Hafta *Gelişim psikolojisi temel kuramlar

14.Hafta *Freud’un Yaşamı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Ev Ödevi 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00