Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR113 SAĞLIKTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin mezun olduktan sonra klinik ortamlarda ve araştırma merkezlerinde beraber çalışacakları diğer meslek gruplarını tanımaları ve ekip içindeki profesyonellerin sorumluluklarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye ve yurtdışındaki merkezlerin ekip modelleri tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği : Fizyoterapi mesleğinin dünyada ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi, Fizyoterapi mesleğinin Türkiye'de dünü ve bugünü, Kanunlar, yönetmelikler, düzenlemeler ve politikalar; finans konuları ve geri ödemeler, Sağlıkta multidisipliner yaklaşım ve ekip üyeleri, Etkili takım çalışması, liderlik ve iletişim, Takım çalışmasında etik prensipler, Türkiye'de fizyoterapistin çalışma alanları ve koşulları, Dünyada fizyoterapi çalışma alanı örnekleri ve yeni uygulamalar, Kas-iskelet sistemi problemlerinde multidisipliner yaklaşım, Nörolojik problemlerde multidisipliner yaklaşım, Kardiyopulmoner problemlerde multidisipliner yaklaşım, Kanserde multidisipliner yaklaşım, Diyabet ve Obezitede multidisipliner yaklaşım.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : De Lisa JA, Ganz BM. Rehabilitation Medicine Principles and Practice. 3rd ed. USA, Lippincott; 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Türkiyede ve dünyada fizyoterapinin tanımını ve tarihini öğrenir
  • 2 Türkiye ve dünyada fizyoterapistin çeşitli çalışma alanlarını ve çalışma koşullarını öğrenir
  • 3 Fizyoterapi mesleğiyle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir.
  • 4 Fizyoterapi mesleği ile ilgili takım üyelerini tanır-bilir.
  • 5 Sağlıkta multidisipliner yaklaşımları ve multidispliner takım üyesi olmayı bilir
  • 6 Çeşitli hastalıklarda muitidisipliner yaklaşımları kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Fizyoterapi mesleğinin dünyada ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi
3.Hafta *Fizyoterapi mesleğinin Türkiye'de dünü ve bugünü
4.Hafta *Kanunlar, yönetmelikler, politikalar; finans konuları ve geri ödemeler
5.Hafta *Sağlıkta multidisipliner yaklaşım ve ekip üyeleri
6.Hafta *Etkili takım çalışması, liderlik ve iletişim
7.Hafta *Takım çalışmasında etik prensipler
8.Hafta *Türkiye'de fizyoterapistin çalışma alanları ve koşulları
9.Hafta *Dünyada fizyoterapi çalışma alanı örnekleri ve yeni uygulamalar
10.Hafta *Kas-iskelet sistemi problemlerinde multidisipliner yaklaşım
11.Hafta *Nörolojik problemlerde multidisipliner yaklaşım
12.Hafta *Kardiyopulmoner problemlerde multidisipliner yaklaşım
13.Hafta *Kanserde multidisipliner yaklaşım
14.Hafta *Diyabet ve Obezitede multidisipliner yaklaşım

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00