Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR102 ANATOMİ II 4,00 4,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sistematik anatomi içerisinde dolaşım sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem, sindirim, sinir sistemi ve endokrin sistemi oluşturan organların anatomik olarak incelenmesi ve pratiklerini yapmak
Dersin İçeriği : Kalp, arcusaorta , thorax ve abdominal aorta, Baş, boyun, thorax ve abdomen arter, ven ve lenfatikleri, Üst ve alt ekstremite arter, ven ve lenfatikleri, Burun, paranazal sinüsler ve larynx anatomisi, Trachea, akciğer ve mediasten anatomisi, Ağız, pharynx, oesophagus ve mide anatomisi, İnce ve kalın bağırsaklar, karaciğer, portal dolaşım, pancreas ve dalak anatomisi, Üriner ve genital sistem anatomisi, Encephalon, nucleibasales ve limbik sistem anatomisi, Diencephalon, mesencephalon, pons ve bulbus anatomisi, Cerebellum, medullaspinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları, Cranial sinirler, Spinal sinirler, Otonom sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2. Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3. Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4. Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5. Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6. Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders notları, ders kitabı ve diğer materyaller yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda anatomik maket ve kadavra üzerinde pratik çalışmalar yapması beklenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Lokman Öztürk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve pratik uygulama

  • 1 Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
  • 2 Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, bronşlar, plevra ve mediastinum anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek
  • 3 Sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi, sindirim organları, ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
  • 4 Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
  • 5 Endokrin organların bölgesel Anatomisi, morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
  • 6 Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
  • 7 Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis. anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 8 Periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kalp, arcus aorta , thorax ve abdominal aorta
*Kalp, arcus aorta , thorax ve abdominal aorta
*Kalp, arcusaorta , thorax ve abdominal aorta
2.Hafta *Baş, boyun, thorax ve abdomen arter, ven ve lenfatikleri
*Baş, boyun, thorax ve abdomen arter, ven ve lenfatikleri
*Baş, boyun, thorax ve abdomen arter, ven ve lenfatikleri
3.Hafta *Üst ve alt ekstremite arter, ven ve lenfatikleri
*Üst ve alt ekstremite arter, ven ve lenfatikleri
*Üst ve alt ekstremite arter, ven ve lenfatikleri
4.Hafta *Burun, paranazal sinüsler ve larynx anatomisi
*Burun, paranazal sinüsler ve larynx anatomisi
*Burun, paranazal sinüsler ve larynx anatomisi
5.Hafta *Trachea, akciğer ve mediasten anatomisi
*Trachea, akciğer ve mediasten anatomisi
*Trachea, akciğer ve mediasten anatomisi
6.Hafta *Ağız, pharynx, oesophagus ve mide anatomisi
*Ağız, pharynx, oesophagus ve mide anatomisi
*Ağız, pharynx, oesophagus ve mide anatomisi
7.Hafta *İnce ve kalın bağırsaklar, karaciğer, portal dolaşım, pancreas ve dalak anatomisi
*İnce ve kalın bağırsaklar, karaciğer, portal dolaşım, pancreas ve dalak anatomisi
*İnce ve kalın bağırsaklar, karaciğer, portal dolaşım, pancreas ve dalak anatomisi
8.Hafta *Üriner ve genital sistem anatomisi
*Üriner ve genital sistem anatomisi
*Üriner ve genital sistem anatomisi
9.Hafta *Encephalon, nucleibasales ve limbik sistem anatomisi
*Encephalon, nucleibasales ve limbik sistem anatomisi
*Encephalon, nucleibasales ve limbik sistem anatomisi
10.Hafta *Diencephalon, mesencephalon, pons ve bulbus anatomisi
*Diencephalon, mesencephalon, pons ve bulbus anatomisi
*Diencephalon, mesencephalon, pons ve bulbus anatomisi
11.Hafta *Cerebellum, medullaspinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları
*Cerebellum, medullaspinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları
*Cerebellum, medullaspinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları
12.Hafta *Cranial sinirler
*Cranial sinirler
*Cranial sinirler
13.Hafta *Spinal sinirler
*Spinal sinirler
*Spinal sinirler
14.Hafta *Otonom sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi
*Otonom sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi
*Otonom sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 14,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00