Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR111 REHABİLİTASYON VE ETİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Etik kavramı, tıp etiği ilkeleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda etik kurallar, hasta ve sağlık çalışanlarının hakları, hasta ile etkili iletişim, bilim ve araştırma etiği konularını öğrenmek, farklı vakalar üzerinde etik çözümlemeler yapabilmek.
Dersin İçeriği : Etik kavramı, tıp etiği ilkeleri, Fizyoterapi ve rehabilitasyonda etik kurallar, hasta ve sağlık çalışanlarının hakları, hasta ile etkili iletişim, bilim ve araştırma etiği, etik olgu çözümleme, liderlik ve yönetim, adalet ve sağlık hizmetlerine erişim, dürüstlük ve çıkar çatışması, yaşam ve ölüm konuları ile seminer sunumları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Donald L. Gabard , Mike W. Martin: Physical Therapy Ethics, Newyork, Oxford University pres 2001, 2.Tony Hope, Medical Ethics: A Very Short Introduction ,Newyork, Oxford University ,pres 2004 3. Erdem Aydın, Tıp Etiği, Güneş Kitapevi ltd.sti.,2006, 4. Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıp Etiğinde Esaslar, İstanbul .tıp Kitapevi, 2015
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve seminer sunumları

  • 1 Etik, ahlak, hukuk, değer, etik kod, etik ilke kavramlarını öğrenir
  • 2 Tıp etiği ilkelerini kavrar
  • 3 Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları ile fizyoterapistlik mesleğinin etik kurallarını öğrenir
  • 4 Hasta ve diğer ekip çalışanlarının görev ve hakları konusunda bilgi sahibi olur
  • 5 Hasta ile iletişimin önemini öğrenir ve etkili iletişim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
  • 6 Araştırma ve bilim etiğini konularını öğrenir.
  • 7 Etik problemleri çözer

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Etik kavramı (etik, ahlak, değer, hukuk, deontoloji)
3.Hafta *Tıp Etiği İlkeleri
4.Hafta *Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Etik
5.Hafta *Hasta ve sağlık çalışanlarının hakları
6.Hafta *Bilim, araştırma ve etik

7.Hafta *Etik Olgu Çözümleme
8.Hafta *Çocuk Hasta ve Etik
9.Hafta *Yaşlı Hasta ve Etik
10.Hafta *Adalet ve sağlık hizmetlerine erişim
11.Hafta *Dürüstlük ve Çıkar Çatışması
12.Hafta *Yaşam ve Ölüm Anlamı
13.Hafta *Organ Nakli ve Etik
14.Hafta *Seminer sunumu

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00