Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM406 ÇOCUKLARDA İLAÇ YÖNETİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencinin, çocuklara uygulanan ilaç ve sıvıların özellikleri, hazırlanması, uygulanması ve etki/yan etkilerinin izlenmesi konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste; temel matematik kavramları (aritmetik semboller, roma rakamları, üstlü sayılar, ondalıklı sayılar, oran orantı, birimler ve benzer değerleri, mol ve milimoller), yüzde ve oranlar, ilaç yüzdelerinin hesaplanması, doz hesaplamaları, infüzyon oranı hesaplamaları, vücut yüzey alanı, beden kitle indeksi, böbrek fonksiyonları hesaplamaları, yüksek riskli ilaç grupları, ilaç-ilaç ve ilaç-sıvı etkileşimleri, pediatrik hastalarda farmakokinetik ve farmakodinamikler, pediatrik hastalarda ilaç uygulamalarındaki farklılıklar, pediatrik hastalarda deriye, göze, kulağa, buruna, oral, NG, OG, PEG, IM, IV yol ile ilaç uygulamaları, pediatrik hastalarda ilaç yönetimi, pediatrik hastalarda sıvı yönetimi, bakımda kullanılan farmakolojik ürünler konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Robert Lapham, Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları-Adım Adım Yaklaşım, Doç. Dr. Nermin Gürhan (Çev. Ed.) Crc Press, Newyork 2. Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz, Bahire Bolışık. Pediatri Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013 3. Karaca A, Açıkgöz F. Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Dozu Hesaplama Becerileri Ve İlaç Uygulama Hataları. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 17(2): 110-116 4.ygın D, Cengiz H. Drug Administration Errors And The Responsibility Of A Nurse İlaç Uygulama Hataları Ve Hemşirenin Sorumluluğu. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2011; 45(3): 110-114 5. Runciman WB, Roughead EE, Semple SJ, Adams RJ. Adverse drug events and medication errors in Australia. International Journal for Quality in Health Care 2003; 15(1): 49-59
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması,probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Zehra Doğan, Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı, Arş.Gör.Esra Ardahan, Arş.Gör. Atiye Karakul, Arş.Gör. Pınar Doğan
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması,probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

  • 1 Temel matematik işlemlerini ilaç ve sıvı hesaplamalarında kullanabilme
  • 2 Vücut yüzey alanı, beden kitle indeksi, böbrek fonksiyonları (dehidratasyon yüzdesi, idrar miktarı vs..) hesaplamalarını yapabilme
  • 3 Çocuklarda ilaç uygulamalarındaki farklılıkları, farmakodinamikleri açıklayabilme
  • 4 Çocuklarda deriye, göze, kulağa, buruna, oral, NG, OG, PEG, IM, IV yol ile ilaç uygulamaların nasıl yapılacağını açıklayabilme
  • 5 Çocuklarda yüksek riskli ilaç gruplarını açıklayabilme
  • 6 Çocuklarda ilaç dozu hesaplaması yapabilme
  • 7 Çocuklarda infüzyon oranı hesaplaması yapabilme
  • 8 Çocuklarda bakımda kullanılan farmakolojik ürünleri açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel matematik kavramları (aritmetik semboller, roma rakamları, üstlü sayılar, ondalıklı sayılar, oran orantı, birimler ve benzer değerleri, mol ve milimoller),
2.Hafta *Yüzde ve oranlar, ilaç yüzdelerinin hesaplanması
3.Hafta *İlaç doz hesaplamaları
4.Hafta *Sıvı infüzyon oranı hesaplamaları
5.Hafta *Vücut yüzey alanı, beden kitle indeksi, böbrek fonksiyonları hesaplamaları
6.Hafta *Yüksek riskli ilaç grupları
7.Hafta *İlaç-ilaç ve ilaç-sıvı etkileşimleri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Çocuklarda ilaç istemleri
10.Hafta *Çocuklarda farmakokinetik ve farmakodinamikler
11.Hafta *Çocuklarda ilaç uygulamalarındaki farklılıklar
12.Hafta *Çocuklarda deriye, göze, kulağa, buruna, oral, NG, OG, PEG, IM, IV yol ile ilaç uygulamaları,
13.Hafta *Çocuklarda sıvı yönetimi
14.Hafta *Bakımda kullanılan farmakolojik ürünler

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü