Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM417 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Dünya'da ve Türkiye'de yenidoğanın durumu, sağlıklı ve riskli yenidoğanın bakımı konularında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste, sağlıklı ve hasta, riskli yenidoğanın bakımına ilişkin konular yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Essentials of Pediatric Nursing 8th Edition, Mosby, Elsevier, 2011. 2. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Nursing Care of Infants and Children, 9 Edition, Mosby Elsevier, 2010. 3. Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing,2002 4. Kliegmen RE, Behrman HB, Nelson Pediatri, 2002. 5. Neyzi O., Ertuğrul T. Pediatri, 2002. 6. Çavuşoğlu, H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 2002. 7. Dağoğlu T, Ovalı F. Neonatoloji, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş.Gör.Esra Ardahan, Arş.Gör. Atiye Karakul, Arş.Gör.Pınar Doğan
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

 • 1 Dünyada ve ülkemizde yenidoğanın sağlığının durumunu açıklar
 • 2 Yenidoğan sağlığını etkileyen faktörleri açıklar
 • 3 Yenidoğan ünitesinin yapılanmasını ve özelliklerini tanımlar
 • 4 Yenidoğanın doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasındaki değerlendirmesini açıklar
 • 5 Yenidoğanın bakımını kanıta dayalı rehberler eşliğinde açıklar
 • 6 Yenidoğanın transportundaki temel ilkeleri tartışır
 • 7 Yenidoğanda ağrı yönetimini tartışır
 • 8 Yenidoğanda yüksek riskli durumları değerlendirir
 • 9 Yüksek riskli yenidoğanın natal ve postnatal risk faktörlerini sıralar
 • 10 Yüksek riskli yenidoğanın bakımında temel ilkeleri açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dünyada ve ülkemizde yenidoğanın sağlığının durumu
2.Hafta *Yenidoğan sağlığını etkileyen faktörler
3.Hafta *Yenidoğan ünitesinin yapılanması ve özellikleri
4.Hafta *Yenidoğanın doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasındaki değerlendirmesi
5.Hafta *Yenidoğanın bakımı: kanıta dayalı rehberler
6.Hafta *Yenidoğanın bakımı: kanıta dayalı rehberler
7.Hafta *Yenidoğanın transportu
8.Hafta *Yenidoğanda Ağrı Yönetimi
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Riskli Yenidoğanın Bakımı
11.Hafta *Riskli Yenidoğanın Bakımı
12.Hafta *Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bakım İlkeleri
13.Hafta *Gelişimsel Bakım
14.Hafta *Gelişimsel Bakım


 • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 57,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00