Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM415 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye, sağlık bilimleri alanında girişimcilik konusunda farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, sağlık alanında girişimcilik örnekleri, proje desteği sağlayan kurumları tanıma, patent alma süreci, iş planı hazırlama, yaratıcı düşünceyi geliştirme çalışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Emine BAŞAR (2017): Girişimcilik. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara<br />2. Steve BLANK, Bob DORF (2017): Girişimcinin El Kitabı. Boyut Yayıncılık, İstanbul<br />3. Kahraman ÇATI (2016): Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 4. Seth GODIN (2014): Takım oyunu. Profil Yayıncılık, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Girişimciliğin tartışılması<br />İnovatif ve çözüm odaklı düşünme<br />İş planı yazma<br />Ödev sunumları<br /><br />Kullanılacak yöntemler:<br />Düz anlatım-Powerpoint destekli<br />Tartışma<br />Sorun çözme- Beyin fırtınası- 6 şapka yöntemi<br /><br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Girişimcilik örneklerinin görülmesi için ders dışı alan gezileri
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Fatma İltuş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Fatma İLTUŞ
Dersin Verilişi : Düz anlatım-Powerpoint destekli Tartışma Sorun çözme Ödev sunumları

  • 1 Girişimcilikle ilgili temel kavramları kavrayabilme
  • 2 Girişimciliğin önemini kavrayabilme
  • 3 Proje desteği sağlanacak kurumları sayabilme
  • 4 İnovatif düşünebilme
  • 5 İş planı hazırlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Girişimcilikle ilgili temel kavramlar
*Düz anlatım
2.Hafta *Girişimcinin özellikleri ve liderlik
*Tartışma
3.Hafta *Girişimcilik örnekleri
*Davetli konuşmacı ile sohbet
4.Hafta *Yaratıcı düşünce ve sorun çözme
*Beyin fırtınası 6 Şapka yöntemi
5.Hafta *İş planı yazma çalışması 1
*Düz anlatım Örnek üzerinden tartışma
6.Hafta *İş planı yazma çalışması 2
*Düz anlatım Örnek üzerinden tartışma
7.Hafta *Şirket türleri ve şirket kurma süreci
*Düz anlatım Örnek üzerinden tartışma
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri
*Düz anlatım
10.Hafta *Patent alma süreci ve fikri mülkiyet TPE ESPACENET
*Düz anlatım Patent tarama Örnek patent gösterimi
11.Hafta *İş planı sunumları 1
*Sunum
12.Hafta *İş planı sunumları 2
*Sunum
13.Hafta *İş planı sunumları 3
*Sunum
14.Hafta *İş planı sunumları 4
*Sunum

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 8,00 8,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Araştırma Sunumu 4 2,00 8,00
Teorik Ders Anlatım 4 2,00 8,00
Tartışmalı Ders 4 2,00 8,00
Küçük Grup Çalışması 4 2,00 8,00
Konuk Konuşmacı 1 2,00 2,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00