Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM215 BULAŞICI HASTALIKLAR 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere bulaşıcı hastalıklar, epidemiyoloji, hastalıklardan korunma yolları ve hemşirelik bakımı ile ilgili temel düzeyde bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar, Epidemiyolojik Ölçütler, Kişisel Proflaksi ve Bağışıklama, Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim ve Sürveyans, Hastalık Çıkmadan Önce ve Çıktıktan Sonra Alınacak Önlemler, Hastane Enfeksiyonları, Korunma Önlemleri (İzolasyon Yöntemleri) ve Hemşirelik Bakımı, Döküntü ile Seyreden Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Güncel Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ebola, Sars, kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, zika virüs), Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksakoğlu G. Bulaşıcı hastalıklarla savaşım. 2008. 3. Baskı. DEÜ basımevi.
2. Görak G, Ssavaşer S, Yıldız S. 2011. Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği. İstanbul Tıp Kitabevi.
3. Kurban M. Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji Ders Kitabı. SOMGÜR eğitim hizmetleri yayıncılık.

4. Aydın Avcı, İ. Enfeksiyon Hastalıkları, 2. Baskı, Zenmat matbaacılık, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Uzaktan öğretim (2020-2021 güz yarıyılı için), Düz anlatım, soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, video izleme

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Doç. Dr. Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım Duman,
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım ile ders yürütülmektedir.

  • 1 1-Bulaşıcı hastalıkların nedenlerini öğrenmek.
  • 2 2-Günümüzde toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıkları öğrenmek
  • 3 3-Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenmek
  • 4 4- Olası bulaşıcı hastalığı tanılamayı öğrenmek
  • 5 5- Olası bir bulaşıcı hastalık durumuna ilişkin hemşirelik bakımını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklara Girişi

*Yok
*Yok
*Kaynakların tanıtılması

*Tartışma, film izleme
2.Hafta *Epidemiyolojik Ölçütler
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi

*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
3.Hafta *Kişisel Proflaksi ve Bağışıklama
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
4.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim ve Sürveyans
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
5.Hafta *Hastalık Çıkmadan Önce ve Çıktıktan Sonra Alınacak Önlemler
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi

*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları

6.Hafta *Hastane Enfeksiyonları, Korunma Önlemleri (İzolasyon Yöntemleri) ve Hemşirelik Bakımı

*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
7.Hafta *Döküntü ile Seyreden Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı


*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
8.Hafta *ARASINAV
*Sınav öncesi çalışma
9.Hafta *Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı


*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
10.Hafta *Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
11.Hafta *Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı


*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
12.Hafta *Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı


*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
13.Hafta *Güncel Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ebola, Sars, kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, zika virüs)
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
14.Hafta *Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 30,000
  • 2 Final : 70,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Teorik Ders Anlatım 13 1,00 13,00
Tartışmalı Ders 1 1,00 1,00
Toplam : 65,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00