Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-TP.01 SAĞLIKTA TOPLUMSAL İLETİŞİM 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders, geleceğin hekim adaylarına, görev yapacakları bölgelerde halkı sağlık uygulamaları konusunda bilinçlendirmek, gerektiğinde sağlık kampanyalarını düzenlemek ve yönetmek amacıyla kitle iletişimine ilişkin temel bilgileri öğretmeyi amaçlamaktadır. Sağlık iletişimi dersinde kamu sağlığını desteklemek için iletişim mesajlarının ve medyanın ikna edici bir biçimde kullanımı ele alınmaktadır. Bu ders, ikna edici iletişim kampanyalarının geliştirilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Sağlık iletişimi akademisyenlerinin HIV/AIDS, kalp krizi, doğum kontrolü ve kanser gibi hastalıklara karşı geliştirdikleri kampanyalar buna örnektir.
Dersin İçeriği : Sağlık iletişimi kavramı, sağlık iletişiminde hedef kitle, hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle ayrımları için karşı karşıya kalınan grupların tanımlanması, sağlık iletişimi kampanyaları, kampanya planlama süreci, iletişim stratejisinin geliştirilmesi, programın uygulanması konularını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sağlık İletişimi, Ayla Okay, MediaCat Yayınları, 2009 2. Sağlık İletişimi, Ruhi Selçuk Tabak, Literatür Yayıncılık, 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, grup çalışması, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, proje hazırlama, proje sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenciler İzmir ili içinde bir bölge ya da hastaneye yönelik bir sağlık kampanyası planlar, projelendirir ve proje, final sınavı yerine geçer.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Korap Özel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Kitle iletişimi sürecini tanımlar.
  • 2 Kitle iletişimin sağlık duyarlığı yaratmada ve halkı bilinçlendirmede önemini açıklar.
  • 3 Sağlık kampanyası oluşturmaya ilişkin süreçleri açıklar
  • 4 Bir sağlık kampanyası için hedef kitle belirleyebilir, plan hazırlayabilir ve uygulayabilir
  • 5 Sağlık kampanyası ile ortaya çıkacak toplumsal davranış değişikliğini analiz edebilir
  • 6 Sağlık kampanyasının etkinliğini denetleyebilir
  • 7 Toplumda sağlık konusunda bilinçlendirme uyandırmaya yönelik proje yönetebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kitle İletişimine Giriş
2.Hafta *Sağlık iletişiminde hedef kitle
3.Hafta *Sağlık iletişimi kampanyaları
4.Hafta *Sağlık kampanyalarının tarihi
5.Hafta *Sağlık kampanyası ön planlama süreci
6.Hafta *Hedef kitlenin belirlenmesi
7.Hafta *İletişim stratejisinin geliştirilmesi
8.Hafta *Sağlık kampanyası uygulama dönemi
9.Hafta *Türkiye ve dünyadan örnek uygulamalar I
10.Hafta *Türkiye ve dünyadan örnek uygulamalar II
11.Hafta *Proje seçimleri
12.Hafta *Öğrencilerin proje sunumları
13.Hafta *Öğrencilerin proje sunumları
14.Hafta *Öğrencilerin proje sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Proje : 60,000
  • 4 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 5,00 5,00
Derse Katılım 14 14,00 196,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 203,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 1,00