Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP.SC.618 Göğüs Cerrahisi 0,00 75,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin öncelikli amacı, stajın sonunda öğrencilerin toraks travmaları, pnömotoraks, yabancı cisim aspirasyonları ve hemoptizi durumlarında hastaların acil müdahalelerini yapabilmeleri ve fizik bakı, klinik bulgular ve yardımcı tanı araçları ile tanısını koyabilme ve uygun şartlarda sevk etme yeteneğini kazandırmaktır. Bir diğer amaç göğüs cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan hastalıkların öntanı, tanı ve korunma yetisine sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca pratik uygulamalar ile hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme ve plevral ponksiyon yapabilme gibi yetilerin değişik düzeylerde kazandırılması da amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Toraks travmaları, yabancı cisim aspirasyonu, pnömotoraks ve plevral effüzyonlar ile ampiyem teorik ders içeriği olarak programda bulunmaktadır. Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme ve plevral ponksiyon yapabilme mesleksel beceri uygulamaları olarak mevcuttur. Ayrıca, öğrencinin servis ve yoğun bakım vizitlerine katılması, ameliyathane uygulamalarında bulunması ve serviste dosya hazırlayarak hasta muayenesi yapması sağlanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) General Thoracic Surgery (Seventh Edition), Thomas W. Shields, 2009, A.B.D., ISBN: 9780781779821, Wolters Kluwer / Lipincott Williams & Wilkins 2) Göğüs Cerrahisi, İlker Ökten; Hasan Şevket Kavukçu, 2013, Türkiye, ISBN: 9786054499649, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği / İstanbul Tıp Kitabevi 3) Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap", Mustafa Yüksel; Akın Eraslan Balcı, 2015, Türkiye, ISBN: 9786053351221, Nobel Tıp Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Teorik ders anlatma 2)Ameliyathane, yoğun bakımlar ve servislerde yatan hastalar aracılığıyla mesleksel beceri uygulamaları 3)Göğüs Cerrahisi uygulamalarını izleme, uygunluk durumuna göre katılım 4)Pratik uygulamalar ile maket üzerinde yapılan mesleksel beceri uygulamaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Kliniğe zamanında gelip klinikten zamanında ayrılma zorunludur. Devamsızlık veya mazeretsiz şekilde kliniğe geç gelinip klinikten erken ayrılma gibi durumlarda öğrenci staj tekrarı yapmak durumunda kalır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ersöz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Günlük olarak saat 08:30’da servis vizitlerine ya da ameliyathanedeki ekibe refakat edilir. Uygunluk durumuna göre yapılan ameliyatlara ve servisteki girişimlere katılım sağlanır. Acil serviste göğüs cerrahisi müdahalesi veya muayenesi gerektiren hastaların takip ve tedavisine katılır. Göğüs cerrahisi seçmeli stajı süresince, teorik dersler 09:30’da Göğüs Cerrahisi Servisi içerisinde bulunan "Göğüs Cerrahisi Toplantı Salonu" nda yapılır. Teorik derslerden sonra pratik uygulamalar yapılır. Daha sonrasında ise öğrencinin yoğun bakım vizitine katılması ya da servis hastalarında dosya hazırlama ve hasta değerlendirmesi yapması sağlanmaktadır.

  • 1 Toraks travmaları, pnömotoraks, yabancı cisim aspirasyonları ve hemoptizi durumlarında hastaların acil müdahalelerini yapabilmeleri ve fizik bakı, klinik bulgular ve yardımcı tanı araçları ile tanısını koyabilme ve uygun şartlarda sevk etme yeteneğinin kazanılması
  • 2 Göğüs Cerrahisinin ilgi alanının bilinmesi, birinci basamakta karşılaşılan ve göğüs cerrahisi ilgi alanına giren hastaların bir göğüs cerrahına yönlendirilmesi bilgisinin kazanılması
  • 3 Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme, plevral ponksiyon yapabilme gibi uygulamalı yetilerin kazanılması
  • 4 Servis hastasında dosya hazırlama, hasta takibi yetisi kazanılması
  • 5 Yoğun bakım ünitesi ortamı ve hastaları hakkında temel bilgilerin elde edilmesi
  • 6 Ameliyathane kuralları ve ortamı hakkında fikir elde edilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Derse Katılım : 100,000
  • 2 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Teorik Ders Anlatım 6 1,00 6,00
Uygulama / Pratik 54 1,00 54,00
Araştırma Sunumu 15 1,00 15,00
Toplam : 75,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 3,00