Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP607 GENEL CERRAHİ 0,00 75,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dönem 6 Tıp öğrencilerinin ilk beş yıl boyunca öğrenmiş oldukları genel cerrahi kapsamındaki hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tedavi ve seyri hakkındaki teorik bilgilerini yataklı servisler, poliklinikler, ameliyathane ve acil servis koşullarında klinik çalışmaya aktarması amaçlanmaktadır. Temel hekimlik becerilerini kazanmaları ve klinik çalışmalarını etik bir biçimde yürütmelerini amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Genel cerrahinin temelinde yer alan temel hastalıkların tanınmasını, takibini, temel hekimlik becerilerini ve uygulamalarını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Schwartz’s Principles Of General Surgery 2. Sabiston Textbook of General Surgery 3. Hüseyin Gülay, Temel ve Sistematik Cerrahi 4. İskender Sayek, Temel Cerrahi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrenciler bulundukları bilim dalı içerisinde servis vizitine katılır ve burada hasta takibi yapar. Poliklinikte hasta karşılar. Nöbetlerde servisde ve acil servisde hasta takibi yapar. Hasta takibi sırasında staj karnesinde de belirtilen temel hekimlik uygulamalarını yapar. Bulunduğu bilim dalının haftalık eğitim seminerlerine katılır. Kendisine verilen seminer konusunu sorumlu öğretim görevlisi gözetiminde hazırlar ve sunar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : 1-Genel Cerrahi hastasından anamnez alabilmeli ve muayene edebilmeli 2-Genel Cerrahi hastalarında ayırıcı tanı tetkiklerini açıklayabilmeli 3- Nöbetlerde acil cerrahi hastalarını öğretim üyesi nezaretinde karşılamalı ve takip tedavilerini yürütebilmeli 4- Klinikte öğretim üyesi nezaretinde hastanın tedavisini yürütebilmeli 5-Pansuman ve rektal tuşe, nazogastrik ve idrar sondası takma gibi basit cerrahi müdahaleleri öğretim üyesi nezaretinde uygulayabilmeli 6- Ameliyathane ve sterilizasyon kurallarını ameliyathanede uygulayabilmeli
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem Gür
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı, Prof. Dr. Osman Nuri Dilek,Dr. Öğr. üyesi. Emine Özlem Gür, Dr.Öğr. Üyesi Turan Acar, ,Doç. Dr. Ercüment Tarcan, Doç. Dr. M. Kemal Atahan, Doç. Dr. Cengiz Tavusbay, Doç Dr. Hüdai Genç, Doç. Dr. Fatma Tatar, Doç. Dr. Yasin Peker, Doç. Dr. Erdinç Kamer, Op. Dr. Mustafa Peşkersoy
Dersin Verilişi : Öğrenciler bulundukları bilim dalı içerisinde servis vizitine katılır ve burada hasta takibi yapar. Poliklinikte hasta karşılar. Nöbetlerde servisde ve acil servisde hasta takibi yapar. Hasta takibi sırasında staj karnesinde de belirtilen temel hekimlik uygulamalarını yapar. Bulunduğu bilim dalının haftalık eğitim seminerlerine katılır.

  • 1 Genel Cerrahi hastasından anamnez alabilmeli ve muayene edebilmeli
  • 2 Genel Cerrahi hastalarında ayırıcı tanı tetkiklerini açıklayabilmeli
  • 3 Nöbetlerde acil cerrahi hastalarını öğretim üyesi nezaretinde karşılamalı ve takip tedavilerini yürütebilmeli
  • 4 Klinikte öğretim üyesi nezaretinde hastanın tedavisini yürütebilmeli
  • 5 Pansuman ve rektal tuşe, nazogastrik ve idrar sondası takma gibi basit cerrahi müdahaleleri öğretim üyesi nezaretinde uygulayabilmeli
  • 6 Ameliyathane ve sterilizasyon kurallarını ameliyathanede uygulayabilmeli

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel alan konuları PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: AMELİYATHANE Mesleki Beceri: KARIN MUAYENESİ Mesleki Beceri: TİROİD MUAYENESİ Mesleki Beceri: MEME MUAYENESİ Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Mesleki Beceri: NAZOGASTRİK SONDA TAKMA Mesleki Beceri: REKTAL TUŞE

  • 1 Derse Katılım : 50,000
  • 2 Final : 0,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Seminer 4 1,00 4,00
Uygulama / Pratik 71 1,00 71,00
Toplam : 75,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 3,00