Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP601 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0,00 300,00 0,00 10,00 10,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında temel hekimlik uygulamaları ile koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
Dersin İçeriği : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında aşağıda belirtilen uygulamaların gözlemlenmesi ve uygulanması: • Anamnez, Fizik muayene ve ayırıcı tanı yapma • Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene yapma • Hasta dosyası hazırlama • Epikriz hazırlayabilme • Hastaları uygun biçimde sevk edebilme • Adli rapor hazırlayabilme • Tedaviyi red belgesi hazırlayabilme • İlaç dozu hesaplama • Reçete yazabilme • Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme • Dışkı yayması hazırlayabilme ve mikroskopik inceleme yapabilme • Direkt radyografileri (TELE ve PA AC) okuma ve değerlendirebilme • EKG çekme ve değerlendirme • Gaitada gizli kan incelemesi yapabilme • Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme • Kanama zamanı ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme • Laboratuvar inceleme için istek formunu doldurabilme • Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme • Mikroskop kullanabilme • Mikroskopik inceleme için boyalı-boyasız preparat hazırlayabilme ve inceleme yapabilme • Periferik yayma yapabilme ve değerlendirebilme • Tam idrar analizi (mikroskopik inceleme dahil) yapabilme ve değerlendirebilme • Tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlayabilme • Transkütan bilüribin ölçme ve değerlendirebilme • Adli olguların ayırt edilebilmesi / yönetilebilmesi • “Airway” uygulama • Akılcı ilaç kullanımı • Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi) • Defibrilasyon uygulayabilme • Damar yolu açabilme • Doğum sonrası bebek bakımı yapabilme • Entübasyon yapabilme • Glasgow koma skalasını değerlendirilebilme • Hastadan biyolojik örnek alabilme • Hastalık / travma şiddet skorlamasını değerlendirilebilme • Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilme • IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme • İdrar sondası takabilme • İleri yaşam desteği sağlayabilme • Kan basıncı ölçümü yapabilme • Kan transfüzyonu yapabilme • Kapiller kan örneği alabilme • Kültür için örnek alabilme • Lavman yapabilme • Lomber ponksiyon yapabilme • Mide yıkayabilme • Nazogastrik sonda uygulayabilme • Oksijen ve nebul-inhaler tedavisi uygulayabilme • PPD testi uygulayabilme • Puls oksimetre uygulayabilme ve değerlendirebilme • Servikal collar (boyunluk) uygulayabilme • Soyağacını çıkarabilme ve gerektiğinde genetik danışmanlığa yönlendirebilme • Temel yaşam desteği sağlayabilme • Topuk kanı alabilme • Yenidoğan canlandırması • Bağışıklama hizmetlerini yürütebilme • Doğru emzirme yöntemlerini öğretebilme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Nelson Textbook of Pediatrics (20. Baskı) Pediatri 1-2 (Olcay Neyzi- Türkan Ertuğrul) Temel Pediatri kitabı (Editörler: Prof.Dr. Enver Hasanoğlu, Prof.Dr. Ruhan Düşünsel, Prof Dr Aysun Bideci)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İntörn hekim, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde ve klinik/poliklinik uygulamalarına, sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır. Hasta takibi sırasında staj karnesinde de belirtilen temel hekimlik uygulamalarını yapar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : İntörn hekim, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde ve klinik/poliklinik uygulamalarına, sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Pınar Gençpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar Prof Dr. Nazmi Narin Prof. Dr. Belde Kasap Demir Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar Prof .Dr. Ayşe Berna Anıl Prof.Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan Doç.Dr. Maşallah Baran Doç.Dr. Tuba Tuncel Doç.Dr. Cem Karadeniz Doç.Dr. Gönül Çatlı Doç.Dr. Muhammed Ali Kanık Doç. Dr. Pınar Gençpınar Doç.Dr. Mehmet Yekta Öncel Doç.Dr. Salih Özmen
Dersin Verilişi : İntörn hekim, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde ve klinik/poliklinik uygulamalarına, sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.

 • 1 Pediatrik hastalarda anamnez alabilir ve fizik muayene ve ayırıcı tanı yapabilir
 • 2 Hasta dosyası hazırlayabilir
 • 3 Reçete yazabilir
 • 4 EKG çekebilir ve değerlendirebilir
 • 5 Doğum sonrası bebek bakımı yapabilir
 • 6 Kan basıncı ölçümü yapabilir
 • 7 Yenidoğan canlandırması yapabilir
 • 8 Temel yaşam desteği sağlayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
2.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
3.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
4.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
5.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
6.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
7.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
8.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
9.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
10.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
11.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
12.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
13.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
14.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
15.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
16.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
17.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
18.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
19.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
20.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
21.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
22.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
23.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
24.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
25.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
26.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
27.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
28.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
29.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
30.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
31.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
32.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
33.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
34.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
35.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
36.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
37.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
38.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
39.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
40.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
41.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
42.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
43.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
44.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
45.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
46.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
47.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
48.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
49.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
50.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
51.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması
52.Hafta *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve toplum hekimliği uygulamalarının gözlemlenerek uygulanması

 • 2 Seminer : 25,000
 • 3 Uygulama / Pratik : 25,000
 • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Seminer 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 40 5,00 200,00
Derse Katılım 28 1,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 40 2,00 80,00
Quiz Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 312,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 10
AKTS : 10,00