Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR424 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler demokrasi, dış politika, ekonomi, gümrük birliği, göç, kamuoyu ve kimlik gibi farklı boyutlarıyla, Avrupa entegrasyonuna ilişkin güncel kavramsal tartışmalar ışığında incelenmektedir.
Dersin İçeriği : Avrupa Birliği'nin tarihi, üye devletlerle ilişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, siyasi antlaşmalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ercüment Tezcan (ed), Başlangıçtan Günümüze Avrupa Birliği Kurumları, İstanbul 2013; Burak Kaya, Türkiye-AB Müzakere Süreci, İstanbul 2013; Kıvanç Özer Avşar, Türkiye'nin Avrupa Birliği Girişimi Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Anlaşmazlıkların Analizi, İstanbul 2014; Can Büyükbay, Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye İlişkilerde Temel Değerler ve Dönüşen Stratejiler, İstanbul 2016.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap, ödev, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel arka planını anlayabilecektir.
  • 2 Öğrenciler iki taraf arasındaki ilişkileri şekillendiren temel konuları açıklayabilecektir.
  • 3 Öğrenciler siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve antropolojiyi kapsayan disiplinlerarası bir perspektiften hareketle AB-Türkiye ilişkilerini konumlandıran analizler yapabilecektir.
  • 4 Öğrenciler internet temelli ve akademik araştırma teknikleri kullanabilecektir.
  • 5 Öğrenciler araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *AB-Türkiye İlişkilerine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Neden Genişleme? AB Genişleme Teorileri ve Türkiye'nin Üyeliği
3.Hafta *AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihi
4.Hafta *Koşulluluk Politikası Demokratik Konsolidasyon
5.Hafta *Üyelik Sürecinde Asker-Sivil İlişkileri
6.Hafta *Üyelik Sürecinde Dış Politika
7.Hafta *AB-Türkiye İlişkilerinde Adalet ve İçişleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Türkiye'nin AB Üyeliğinin Siyasal Ekonomisi
10.Hafta *Gümrük Birliği ve Ticaret
11.Hafta *Ortak Tarım Politikası
12.Hafta *Avrupa'da Türk Göçü ve Türkiye'nin Üyelik Süreci
13.Hafta *AB Kamuoyu ve Türkiye'nin Üyeliği
14.Hafta *Türkiye'de Avrupa Şüpheciliği
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 3 5,00 15,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00