Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR412 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü haline gelişi sürecinde önemli bir yer tutan denizciliğin, 17. yüzyıldan itibaren çeşitli evreleri ve Avrupa devletlerinin denizcilik faaliyetleri değerlendirilecektir. Böylece öğrencilere Osmanlı denizciliğinin gelişim ve değişim süreçleri aşamalı olarak anlatılacaktır.
Dersin İçeriği : Korsan savaşları sonrasında Akdeniz dünyası, Akdeniz'deki güç dengelerinde yaşanan değişim, 17. yüzyılda Akdeniz'de yaşanan savaşlar, yeni deniz güçleri, ticari ilişkiler ve Akdeniz dünyasında Osmanlı Devleti’nin yeri değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007 - İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 2003 - Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I-II, İstanbul 1989 - David Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, Çev. Gül Çağlalı Güven, İstanbul 2012 - Faruk Tabak, Solan Akdeniz: 1550-1870: Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım, İstanbul 2010 - Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar (16. Yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi), İstanbul 2010. - Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, İstanbul 2011 - Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2009 - Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul 1990 - Palmira Brummett, Osmanlı Denizgücü (Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Akdeniz'de Diplomasi), İstanbul 2009 - Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009 - Türk Denizcilik Tarihi, (komisyon), İstanbul 2009 - Türkler ve Deniz, (edt. Özlem Kumrular), İstanbul 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım-bireysel çalışma-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 18. yüzyıla kadar Akdeniz dünyasının mevcut şartlarını analiz edebilme
  • 2 Akdeniz dünyasında değişen denge ve oluşumların niteliklerini değerlendirebilme
  • 3 Osmanlı Devleti’nin Akdeniz dünyasında başarısını kavrayabilme
  • 4 Osmanlı tarihinde Akdeniz ve Akdeniz dünyasının yerini değerlendirebilme
  • 5 Osmanlı deniz gücünün imparatorluk siyasetindeki ve askeri güç olarak kullanım şeklini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *17. yüzyıl başlarında Osmanlı denizciliğinin sorunları
2.Hafta *Akdeniz'de İngiliz ve Holandalılar
3.Hafta *Garp Ocakları ve Avrupa Devletleri ile ilişkileri
4.Hafta *Osmanlı sularında Hristiyan korsan faaliyetleri
5.Hafta *Akdeniz'de Osmanlı kentleri ve limanları
6.Hafta *Girit'te Osmanlı-Venedik savaşları
7.Hafta *Girit Savaşları ve Osmanlı donanmasında yenileşme denemeleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Osmanlı bahriye kanunnameleri ve bahriye yönetimi
10.Hafta *Akdeniz ve Karadeniz'de Osmanlı-Rus mücadelesi
11.Hafta *Akdeniz'de ittifaklar
12.Hafta *Akdeniz'de korsan üsleri ve esir pazarları (Malta-Livorno-Cezayir)
13.Hafta *III. Selim döneminde donanmada modernleşme çabaları
14.Hafta *Akdeniz'de Osmanlı ticareti ve gemi filoları
15.Hafta *Akdeniz'de ticaret ve ticaret yolları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00