Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR408 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk Dış Politikası ile ilgili kavramlar ve ilkelerin kavratılması. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren dış politikada ki gelişmeler ve sonraki sürece etkileri. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren dış politika da meydana gelen olaylar.
Dersin İçeriği : Türkiye'nin dış politikasının temel ilkeleri ve ilgili kavramlar açıklanır. 20. yüzyıl başından günümüze uygulanan dış politika, yakın ve uzak çevresindeki değişme ve gelişmeler bağlamında değerlendirilir. Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesiyle Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası antlaşmalar, imzalamış olduğu siyasal sözleşmeler ve katıldığı ittifaklar ele alınır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akşin, Abdullahat, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991. · Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih, Ankara, 1975. · Bayur, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, Ankara, 1973. · Gönlübol, Mehmet, Olaylarla Türk Dış Politikası,1919-1973,Ankara. 1972. · Hale, William, Türk Dış Politikası, 1774-2000, çev. Petek Demir, İstanbul, 2003. · Laurabec, Stephan ve IanO.Lesser, Türk Dış Politikası, çev.Mustafa Yıldırım, İstanbul,2004. · Oran, Baskın, Türk Dış Politikası, c.I-II, İstanbul, 2001. · Sonyel, Salahi, R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C.I-II, Ankara, 1973. · Soysal, İsmail, Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları, Ankara, 1973.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersin sonunda öğrencinin Türk Dış Politikası ile ilgili temel bilgilere, olay, olgu ve gelişmelere dayalı analiz ve geleceğe yönelik değerlendirme yapabilme kapasitesi arttırılmış olacaktır.
  • 2 Dış politika ile ilgili kavram ve kuramları kavranır.
  • 3 Osmanlı Devleti’nin son döneminden Cumhuriyet Dönemine dış politikada meydana gelen gelişmeler ve uygulanan politikalar değerlendirilir.
  • 4 Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikasının kuramsal çerçevesi ile dayandığı temel ilkeler ele alınır.
  • 5 Cumhuriyet dönemi "yurtta sulh cihanda sulh" ilkesine dayanan Türk dış politikası ve bu politika çerçevesinde oluşturulan ittifakları, diğer ülkelerle süregelen ilişkiler incelenerek, günümüz politikalarıyla kıyaslanarak değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kavramlar, Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
2.Hafta *19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı dış politikasının değerlendirilmesi.
3.Hafta *Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında dış politika.
4.Hafta *Atatürk dönemi Türk dış politikası (1923-1930)
5.Hafta *Atatürk Dönemi 1930-1938 yılları Türk Dış Politikası
6.Hafta *İnönü Dönemi Türk Dış Politikası- İkinci Dünya Savaşı Yılları(1939-1945)
7.Hafta *Turkish Foreign Policy under İnönü (1945-1950)
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası(1950-1960)
10.Hafta *Soğuk Savaş Dönemi ve Bölgesel Çekişmeler (1960-1990). Türkiye’nin Batı ile İlişkileri ve Bölgesel Konumu
11.Hafta * Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası- Batı İle İlişkiler-AB ve ABD
12.Hafta *Soğuk Savaşı sonrası Türk dış politikası - Yunanistan, Balkanlar ve Ortadoğu
13.Hafta *Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikası - Rusya, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler
14.Hafta *Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasının Genel Değerlendirmesi
15.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00