Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR322 CUMHURİYETİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iktisadi gelişimi ile birlikte izlenen politikalar üzerine birikim sağlanması
Dersin İçeriği : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İktisadi faaliyetleri ve gelişimini incelemek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yahya S.Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, İstanbul, 1994 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul, 2005 ----------------, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserleri-II, İstanbul, 2007 Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, Ankara, 1989 Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir:haberler, belgeler, yorumlar, Ankara, 1968 Oktay Yenal , Cumhuriyetin İktisat Tarihi, İstanbul, 2003, Homer Kitabevi Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat(1908-1918), Ankara, 1982 ----------------, Milli İktisat-Milli Burjuvazi; Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), İstanbul, Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik(1923-1950), Ankara, 1962 ------------------, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2005, Ankara, 2007 Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı-sömürge Oluşu, İstanbul, 1970 Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, Tebliğler, Tartışmalar, İstanbul, 1977 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Savaş sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara, 1974 ------------------------------, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, 1977 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.yy Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1999 Ahmet Tabakoğlu İktisat Tarihi Toplu Makaleler 1,Kitabevi Yayınları, Ahmed Güner Sayar ,Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel Ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Ötüken neşriyat
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde, Osmanlı Devleti’nden devraldığı ekonomik miras üzerine gerekli birikim sağlanması.
  • 2 Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi gelişim sürecinin açıklanması.
  • 3 Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi gelişiminin siyasi hayat üzerine etkilerinin değerlendirilebilmesi.
  • 4 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin gelişim sürecini gözlemlemeyerek çalışmalar yapabilme becerisi kazanma.
  • 5 Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine bilgi sahibi olma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin kapsamı, işleniş hakkında genel bilgilerin aktarılması. Kaynakça hakkında bilgi verilmesi İktisat Nedir? Ekonomi Modelleri Hakkında Genel Bilgiler verilmesi
2.Hafta *İktisat Nedir? Ekonomi Modelleri Hakkında Genel Bilgiler verilmesi.
3.Hafta * Mütareke Döneminde İktisadi Faaliyetler
4.Hafta *Lozan Konferansı’nın İktisadi Yönü
5.Hafta *Birinci İzmir İktisat Kongresi
6.Hafta *Cumhuriyetin İlk Yıllarının İktisadi Faaliyetleri-1:1923-1930, Dünya Ekonomik Buhranı
7.Hafta *Cumhuriyetin İlk Yıllarının İktisadi Faaliyetleri- 2:1930-1938
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta * İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Faaliyetleri: II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İktisadi Durum
10.Hafta *Demokrat Parti Dönemi’nde İktisadi Gelişmeler:1950-1960
11.Hafta *1960-1980 Döneminde Türkiye’nin İktisadi Durumu
12.Hafta *Cumhuriyet dönemi nüfusunun demografik özellikleri
13.Hafta *Cumhuriyet döneminde iç göç
14.Hafta *Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye göç
15.Hafta *Cumhuriyet döneminde Türkiye’den göç

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00