Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR404 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SİYASİ TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 20.yüzyılın başından itibaren- Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan nedenleri de içine alarak- Cumhuriyet döneminin belli başlı siyasi olayları hakkında öğrencileri bilgilendirerek, bahsi geçen dönem ile ilgili yorumlar yapmalarını sağlamak
Dersin İçeriği : Türkiye'de Siyasi Partiler ve faaliyetleri ( CHF, Ter. Perver. Cum Fırk., SCF, DP, AP) Cumhuriyet Döneminde İç İsyanlar ( Şeyh Sait İsyanı, Şapka İnkılabı, Menemen Olayı, İstiklal Mahkemleri) Darbeler, ihtilaller ve Cumhuriyet tarihindeki yeri ve önemi 1980'den günümüze Türk Siyasi Tarihi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991 AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II cilt, Ankara, 1992. AHMAD Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. GOLOĞLU, Mahmut, Erzurum Kongresi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008 GOLOĞLU, Mahmut, Sivas Kongresi, Ankara 1969 GOLOĞLU, Mahmut, Cumhuriyet’e Doğru, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul , 2010 GOLOĞLU, Mahmut, Türkiye Cumhuriyeti, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul ,2011 KARABEKİR, Kâzım; İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1969. SELEK, Sebahattin, Anadolu İhtilali, 1971. TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihine ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
  • 2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin safhaları ve özellikleri açıklanır.
  • 3 Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinin öğretilmesidir.
  • 4 Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinin öğretilmesidir
  • 5 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *20. yy. başında Osmanlı devleti. Osmanlı devletinin siyaseten çöküşünü hazırlayan temel nedenlerin değerlendirilmesi.
2.Hafta *Mondros Müterekesi, Anadolu'nun işgali. İşgal altındaki Anadolu insanının sosyo- kültürel ve ekonomik durumu.
3.Hafta *Paşaların hatıralarına ve eserlerine göre Mİlli Mücadele'nin kıyaslaranarak değerlendirilmesi.
4.Hafta *Cumhuriyet döneminde yaşanan belli başlı iç isyanlar. Nedenleri, oluşumları üzerine genel değerlendirme
5.Hafta *İstiklal Mahkemeleri: Kuruluş nedenleri; Milli mücadele içindeki yeri ve görevleri.
6.Hafta *Milli Mücadele sonrasında İstiklal Mahkemeleri.
7.Hafta *Şeyh Sait İsyanı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi durum ve isyanın nedenleri.
8.Hafta * Ara Sınav
9.Hafta *Şeyh Sait İsyanı: meydana gelmesi ve sonuçları.
10.Hafta *Menemen Olayı öncesi Türkiye'de siyasi durum: Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesi
11.Hafta *Menemen olayı: yargılamalar, sonuçları, çok partili hayat geçişe olan tesirleri.
12.Hafta *Çok partili hayata geçiş aşamasında Türkiye'nin sosyo- ekonomik ve kültürel durumunun değerlendirilmesi.
13.Hafta *DP'nin Kuruluşu; DP'nin CHF ile program benzerlikleri ve farklılıkları.
14.Hafta *1950 yılının ünlü simaları üzerine bir değerlendirme ( İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar)
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00