Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR421 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Uluslararası İlişkilerdeki temel kavramlar, yaklaşımlar, kurumlar, aktörler ve uluslararası sistemin tarihsel evrimini incelemek, analiz düzeyi ve disiplinin gelişimi hakkında bir çerçeve sunmaktır
Dersin İçeriği : Uİ'nin temel kavram, kuram ve açıklamaları Uİ'ni tarihsel ve bilimsel arkaplanı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika,<br />Atila Eralp (ed), Devlet ve Ötesi<br />Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet W. Carlsnaes, T. Risse, B.A. Simmons (der.), Handbook of International Relations, Sage, London, 2007. Chris Brown-Kirsten Ainley, Understandig International Relations, Palgrave, NY, 2009. (C. Brown- K. Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Arzu Oyacıoglu (çev.), Yayın Odası Yayınları, Istanbul, 2007).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru&cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Barış Gülmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları kullanır
  • 2 Uluslararası ilişkilerdeki tarihsel gelişmeleri analiz eder
  • 3 Temel yaklaşımları analiz yaparken kullanır
  • 4 Olayları teorik olarak tahlil eder
  • 5 Tarihsel gelişmeler arasındaki bağlantı tahlil edebilecek analiz çerçevesi geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve genel bilgilendirme
2.Hafta * Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar
3.Hafta * Devlet: Tanım, Tarih ve Tartışmalar
4.Hafta * Ulus: Tarihsel Evrim
5.Hafta * Uluslararası İlişkiler
6.Hafta * Egemenlik, Anarşi
7.Hafta *Analiz düzeyi sorunları, aktör ve sistem düzeyi
8.Hafta * Ara sınav
9.Hafta *Uluslararası İlişkilerde temel aktörler
10.Hafta *Uluslararası sistem tarihsel süreç, modeller
11.Hafta *Uluslararası İlişkiler tarihi, Westphalia'dan bugüne
12.Hafta *Uluslararası İlişkiler Disiplini
13.Hafta * Disiplindeki teorik tartışmalar, disiplinin kimliği, sorunları
14.Hafta * İdealizm
15.Hafta * Realizm

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00