Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR417 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders emperyal ve koloni insanlarının deneyimlerinden yola çıkarak kolonizasyon tarihini erken modern dönemden modern döneme kadar olan geniş bir yelpazede incelemektedir.
Dersin İçeriği : Kolonizasyon tarihi üzerine yoğunlaşan bu ders, 1700'lerden itibaren özellikle Batı siyasi yapılarının Asya, Afrika ve Latin Amerika'da olan faaliyetlerini incelemektedir. Ders ilk koloni deneyimlerinin modern dönem kolonizasyonuna nasıl evrildiğini açıklamakta aynı zamanda farklı coğrafi bölgelerin deneyimlerini aktarmaktadır. Ders benzer şekilde modern koloni hareketlerine özel vurgu yaparak bu sürecin koloni ve metropolis üzerine olan etkilerini irdelemektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World, 1780-1914 (Wiley, 2004); Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı 1875-1914, Dost Kitabevi, 1999; Arif Dirlik, Vinay Bahl, Peter Gran, History After the Three Worlds: Post-Eurocentric Historiographies, Rowman & Littlefield, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma, ev ödevi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze Ders

  • 1 Kolonizasyonun tarihsel gelişiminin karşılaştırmalı perspektifle anlaşılmasını sağlayacak analizleri öğrenciler öğrenecektir.
  • 2 Erken modern dönemdeki kolonizasyonun modern döneme evrilişininin anlaşılması için Avrupa merkezli tarih yazımlarıyla öğrenciler tanışacaklardır.
  • 3 Öğrenciler koloni, metropolis ve koloni deneyimi kavramlarını öğreneceklerdir.
  • 4 Ders kolonyal geçmiş ile günümüz dünyası arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayacaktır.
  • 5 Öğrenciler koloni geçmişinin toplumların tarihsel gelişimini nasıl şekillendirdiğini öğreneceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Güney Amerika ve İlk Koloni Deneyimleri
2.Hafta *Kapitalizm ve Kolonizasyon
3.Hafta * Ticari Şirketler ve Kolonizasyon Süreci
4.Hafta *Aydınlanma ve Sömürgecilik-I
5.Hafta *Aydınlanma ve Sömürgecilik-II
6.Hafta *Koloniyel Bilginin Üretimi
7.Hafta *Vize
8.Hafta * Koloni Geçmişi: Hindistan, Güney Amerika ve Endonezya -I
9.Hafta *Koloni Geçmişi: Hindistan, Güney Amerika ve Endonezya –II
10.Hafta *Emperyalizm ve Sömürgecilik
11.Hafta *Sömürgecililk ve Irkçılık
12.Hafta *Sömürgecilik Ekonomisi-I
13.Hafta *Sömürgecilik Ekonomisi-II
14.Hafta *Afrika ve Koloniyel Geçmiş
15.Hafta *Sömürgeciliğin Sonu?

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Toplam : 129,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00