Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR411 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste, başlangıç olarak Türklerin Anadolu’ya gelişleriyle başlayan denizcilik faaliyetleri ve bu bağlamda Selçuklular ve Batı Anadolu Denizci Beyliklerinin çevre denizlerde ve komşu kıyılarda giriştikleri ticari ve askeri etkinlikler üzerinde durulacaktır. Sonrasında Osmanlı deniz gücünün mahiyeti ve Osmanlı deniz politikaları çerçevesinde Osmanlı devletinin bir deniz gücü olarak inkişafının neden ve sonuçları ortaya konacaktır.
Dersin İçeriği : Akdeniz dünyasında mevcut siyasi oluşumların askeri, ekonomik ve kültürel özellikleri değerlendirilecektir. Osmanlıların Akdeniz siyasetinde etkin bir denizgücü olarak ortaya çıkışı; Osmanlılar ile çağdaşı batılı devletler arasındaki ticari ilişkiler; Osmanlı bahriye teşkilatının esasları ve kuruluş süreci, Akdeniz dünyasının bütünü çerçevesinde karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007 - İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 2003 - İ. Bostan, Adriyatik'te Korsanlık: Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler, 1575-1620, İstanbul 2009- John H. Pryor, Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, İstanbul 2004 - Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I-II, İstanbul 1989 - Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar (16. Yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi), İstanbul 2010 - Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, İstanbul 2011 - Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2009 - Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul 1990 - Palmira Brummett, Osmanlı Denizgücü (Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Akdeniz'de Diplomasi), İstanbul 2009 - Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009 - Türk Denizcilik Tarihi, (komisyon), İstanbul 2009 - Türkler ve Deniz, (edt. Özlem Kumrular), İstanbul 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türklerin denizcilik geçmişi kavranır
  • 2 Selçuklular ve Batı Anadolu Denizci Beyliklerinin denizcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi
  • 3 Osmanlı denizciliğinin gelişiminin anlaşılması
  • 4 Osmanlı uluslararası ticaret hukukunun analiz edilmesi
  • 5 Osmanlı gemi inşa teknolojisinin gelişmesini takip edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı öncesi Türk denizcilik faaliyetleri
2.Hafta *Osmanlı denizciliğinin dönüm noktası: II. Mehmed’in Akdeniz siyaseti
3.Hafta *15. yüzyılda Akdeniz’de Osmanlı-Venedik mücadelesinin askeri ve ticari yönleri
4.Hafta *İmparatorluklar çağında Akdeniz’in durumu ve Osmanlı Denizciliği
5.Hafta *Coğrafi keşifler ve Akdeniz’e etkisi
6.Hafta *Kanuni dönemi Osmanlı denizciliği
7.Hafta *Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-İspanya mücadeleleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *XVI. yüzyılda Osmanlı deniz gücünün Akdeniz'deki hâkimiyeti
10.Hafta *XVI. yüzyılda Osmanlı-İspanya mücadelesi neticesinde Akdeniz'de ittifaklar ve mücadeleler
11.Hafta *Preveze'den İnebahtı'ya Osmanlı denizciliği
12.Hafta *Korsanlık ve korsanların ortaya çıkışı
13.Hafta *İnebahtı Sonrası Akdeniz Dünyası
14.Hafta *Kuzey Afrika Eyaletleri ve Akdeniz Devletleri
15.Hafta *Akdeniz'de yeni devletler ve Osmanlı denizciliğine etkisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00