Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR321 XX. YÜZYIL TÜRK BASIN TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal hayatta önemli yeri olan basın ve yayın faaliyetlerinin ortaya çıkışı ile birlikte, Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yılları ve yakın geçmişimizde Türk Basının gelişimi kavratılacaktır.
Dersin İçeriği : Basın ve yayın kavramları, Dünyada basının tarihsel süreci ve Osmanlı Devleti’nin son döneminde basında meydana gelen gelişmeler ele alınır.19. yy’ da Türkiye’de çıkan ilk gazete ve dergiler değerlendirilir. Türk Basının meydana gelen gelişmeler tarihsel dönemler içerisinde ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Arıkan, Zeki, İzmir Basın Tarihi (1868- 1938), İzmir, 2006 • Arıkan, Zeki, Mütareke ve İşgal Döneminde İzmir Basını, Ankara, 1989 • Avşar, B. Zakir, Türk Basınında Kavgalar; Babıali de Kırk Katır, Rehber yay., Ankara, 1990. • Aytül Tamar, İrade-i Milliye, TÜSTAV, İstanbul, 2004. • Coşar, Ömer Sami, Milli Mücadele Basını, İstanbul, 1964 • Çapanoğlu, Münir Süleyman, Basın Tarihimize Dair Bilgi Ve Hatıralar, İstanbul, 1962 • Ertuğ, Hasan Refik, Basın Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul, 1970 • Gerçek, Selim Nüzhet, Türk Matbaacılığı, İstanbul, 1939 • Ilgar, İhsan, Mütareke ’de Yerli Ve Yabancı Basın, İstanbul, 1973 • İnuğur, Nuri, Basın Ve Yayın Tarihi, İstanbul, 1982 • İskit, Server Rıfat, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul, 1939 • İskit, Sever Rıfat, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, İstanbul, 1939 • Kabacalı, Alpay, Başlangıcından Günümüze Türkiye de Basın Sansürü, Gazeteciler Cemiyeti yay., İstanbul, 1990 • Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye de Basın, İletişim yay., İstanbul, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Basın tarihini takip etmek ve günümüzdeki gelişmelerle kıyaslamak
  • 2 Türk Basının özellikleri hakkında bilgi birikimi sağlanır.
  • 3 Tarihsel süreç içerisinde basında meydana gelen gelişmeler ve günümüze etkilerinin değerlendirilmesi.
  • 4 Basın tarihi ile ilgili olayların tarihsel dönemin koşulları içinde yorumlanabilmesi.
  • 5 Türk basınının tarihsel süreç içinde toplum üzerindeki etkisini yorumlayabilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Basın ve Yayın Kavramı, Basının Doğuşu
2.Hafta *Avrupa’da Basın ve Yayın hareketleri
3.Hafta * First activities related to press in the Ottoman Empire.
4.Hafta *Turkish press during the Tanzimat Era.
5.Hafta *I. Meşrutiyet Dönemi Türk Basını
6.Hafta *II. Meşrutiyet Dönemi Türk Basını
7.Hafta *Mütareke ve Milli Mücadele Döneminde Basın
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta * Cumhuriyet Dönemi Türk Basını
10.Hafta *Tek Parti Döneminde Basın
11.Hafta *Demokrat Parti Dönemi’nde Basın
12.Hafta *Press and developments after 1960.
13.Hafta *1980 Sonrası Gelişmeler ve Basın
14.Hafta *1980 Sonrası Gelişmeler ve Basın II
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00