Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR401 OSMANLI ARŞİV VESİKALARI I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, Tarih bölümü öğrencilerinin Osmanlı arşiv belgelerini tanımasını, bunları araştırmalarında kullanabilecek seviyede Osmanlıca öğrenmelerini sağlamayı ve bu belgelerde geçen tarihi terim ve deyimleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Osmanlı arşivleri ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi, Seçilen değişik Osmanlı arşiv belgelerinin tanıtılması, farklı yazı stillerinde ve değişik dönemlerde yazılmış belgelerin okutulması ve bunların tarihi kaynak olarak kullanımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1] Farklı arşivlerden derlenmiş defter ve belge suretleri.<br />2] Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, İstanbul.<br />3] Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2013.<br />4] Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 2013.<br />5] Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Ankara 2013.<br />6] Orhan Sakin, Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Klavuzu, İstanbul 2015.<br />7] Yılmaz Kurt, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası, Ankara 2012. 8] Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, anlatma, tekrar, grup çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı arşivlerini ve bu arşivlerde araştırma yapma yöntemlerini öğrenir.
  • 2 Farklı Osmanlı arşiv belgelerini ve bu belgelerdeki yazı türlerini tanır.
  • 3 Arşiv belgelerini okuyarak analiz edebilir.
  • 4 Osmanlı dönemine ait belgelerin dilinde kullanılan kavram ve terimleri açıklayabilir.
  • 5 Osmanlı arşiv kayıtlarının tarih yazımında kullanımını ve Osmanlı tarihçiliğine katkısını öğrenebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklar, Mevcut Literatür
2.Hafta *Türkiye'deki Osmanlı arşivleri
3.Hafta *Osmanlı belgeleri barındıran yurtdışı arşivler
4.Hafta *Osmanlı belgelerindeki yazı ve yazım türleri
5.Hafta *Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve belge tasnifleri
6.Hafta *Divan-ı Hümayun ve kayıtları
7.Hafta *Divan-ı Hümayun kayıt örnekleri: Mühimme defterleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Divan-ı Hümayun kayıt örnekleri: Ahkam ve Şikayet defterleri
10.Hafta *Fermanlar / Hatt-ı hümayunlar
11.Hafta *Tuğralar ve pençe örnekleri
12.Hafta *Beratlar
13.Hafta *Arz ve tezkire örnekleri
14.Hafta *Ruznamçe kayıtları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00