Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR401 OSMANLI ARŞİV VESİKALARI I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, Tarih bölümü öğrencilerinin Osmanlı arşiv belgelerini tanımasını, bunları araştırmalarında kullanabilecek seviyede Osmanlıca öğrenmelerini sağlamayı ve bu belgelerde geçen tarihi terim ve deyimleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Osmanlı arşivleri ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi, Seçilen değişik Osmanlı arşiv belgelerinin tanıtılması, farklı yazı stillerinde ve değişik dönemlerde yazılmış belgelerin okutulması ve bunların tarihi kaynak olarak kullanımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1] Farklı arşivlerden derlenmiş defter ve belge suretleri.<br />2] Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, İstanbul.<br />3] Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2013.<br />4] Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 2013.<br />5] Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Ankara 2013.<br />6] Orhan Sakin, Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Klavuzu, İstanbul 2015.<br />7] Yılmaz Kurt, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası, Ankara 2012. 8] Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, anlatma, tekrar, grup çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı arşivlerini ve bu arşivlerde araştırma yapma yöntemlerini öğrenir.
  • 2 Farklı Osmanlı arşiv belgelerini ve bu belgelerdeki yazı türlerini tanır.
  • 3 Arşiv belgelerini okuyarak analiz edebilir.
  • 4 Osmanlı dönemine ait belgelerin dilinde kullanılan kavram ve terimleri açıklayabilir.
  • 5 Osmanlı arşiv kayıtlarının tarih yazımında kullanımını ve Osmanlı tarihçiliğine katkısını öğrenebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklar, Mevcut Literatür
2.Hafta Türkiye'deki Osmanlı arşivleri
3.Hafta Osmanlı belgeleri barındıran yurtdışı arşivler
4.Hafta Osmanlı belgelerindeki yazı ve yazım türleri
5.Hafta Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve belge tasnifleri
6.Hafta Divan-ı Hümayun ve kayıtları
7.Hafta Divan-ı Hümayun kayıt örnekleri: Mühimme defterleri
8.Hafta Ara Sınav
9.Hafta Divan-ı Hümayun kayıt örnekleri: Ahkam ve Şikayet defterleri
10.Hafta Fermanlar / Hatt-ı hümayunlar
11.Hafta Tuğralar ve pençe örnekleri
12.Hafta Beratlar
13.Hafta Arz ve tezkire örnekleri
14.Hafta Ruznamçe kayıtları
15.Hafta Dönem sonu değerlendirmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ödev 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00