Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR318 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanlık tarihi içinde toplum ve siyaset üzerine üretilen kavram, ilke ve teorileri en temel düzeyde anlamak, bu kavramları kullanarak yapılan analizleri takip edebilmek ve toplumsal ve siyasi olguları tarihsel bağlamı içerisinde kavrayabilmek.
Dersin İçeriği : İnsanlığın bilinen yazılı tahi içerisinde üretilen metinler ve onların yazarları arasından toplum ve siyaset üzerine düşünmüş olan başlıcaları kronolojik bir çizgi üzerinde sunulacaktır. Kadim Mezopotamya ve Mısır düşüncesi ile başlayıp günümüze kadar toplumsal ve siyasi düiüncenin ana eksenini bir coğrafi bölgede, bir siyasi yapı içerisinde veya dünya çapında belirlemiş olan fikir, kavram ve teoriler birincil metinleri ve tarihsel bağlamları içerisinde anlaşılmaya çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alatlı, Alev, Batıya Yön Veren Metınler, 4 cilt, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı, 2010. Arnhart, Larry, Plato'dan Rawls'a Siyasi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2008. Karaköse, Hasan, Siyasi Düşünce Tarihi, Nobel Yayınevi, 2004. Schultz, David, Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Metinleri, Adres Yayınları, 2011. Thomson, David, Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol Yayınları, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı Powerpoint sunumu Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Semi Ertan
Arş. Gör. Hüseyin Çalış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 siyasi ve toplumsal alanda yazılı eserleri anlayabilme
  • 2 siyaset ve toplum üzerine oluşturulan literatür içindeki kavramlara aşinalık kazanma
  • 3 teorik planda siyasi söylem ve hareketler ile toplumsal olaylar ve yapıları ana unsurlarına ayrıştırabilme
  • 4 Türkiye'de ve dünyada cereyan eden olayların siyasi ve toplumsal boyutlarını farkedebilme
  • 5 yerel ve küresel makro siyasal düzeni gözlemleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Siyasi düşünme ve toplumun oluşumu & Kadim Mezopotamya ve Mısır'da siyasi perspektifler ve yapılar
2.Hafta *Kadim Anadolu medeniyetleri ve Helenistik dönemde siyaset
3.Hafta *Kadim Sami ve Pers medeniyetlerinde siyasi oluşumlar
4.Hafta *Kadim Çin ve Hint medeniyetleri: düşünce, inanç ve pratik üzerine fikirler
5.Hafta *Bir politik düşünce ve deneyim odağı olarak kadim Yunan
6.Hafta *Kadim Roma İmparatorluğu'nun oluşumu: siyaset, hukuk ve din
7.Hafta *Avrupa'nın ortaçağı: ilahiyat, siyasi düşünce ve halk
8.Hafta *Yarıyıl sınavı
9.Hafta *İslam dünyası: siyasi düşünce ve toplumsal pratik olarak inanç ve ibadet
10.Hafta *Türk-İslam dünyasında siyasi ve toplumsal düşünce
11.Hafta *Erken modern Avrupa ve siyaset olarak hümanizma: rönesans ve reform
12.Hafta *Avrupa Aydınlanması: modern politik düşüncenin öncülü
13.Hafta *Uzun 19. yüzyıl: ideolojiler ve emperyalizm
14.Hafta *İmparatorluklar, ulus-devletler ve şiddet: politik bir drama olarak 20. yüzyıl

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Quiz : 10,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Derse Katılım : 10,000
  • 5 Final : 35,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 4,00 4,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 7 1,00 7,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Toplam : 72,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 4,00