Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR314 BALKAN TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Balkan devletlerinin ulusallaşma süreçleri ve 20. yy.daki tarihleri öğrenciye aktarılacaktır.
Dersin İçeriği : Osmanlı’dan ayrılarak kurulan Balkan devletlerinin kendi aralarındaki I. ve II. Balkan Savaşları, I. ve II. Dünya Savaşları sırasındaki mücadelesi ile demografik ve ekonomik gelişimlerini içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Balkanlar El Kitabı, Ed. O. Karatay, Ankara 2013. Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2 / 20. Yüzyıl, İstanbul 2015. Balkanlar'da Siyaset, Ed. Birgül Demirtaş, Eskişehir 2012. Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914, İstanbul 2000. Charles Jelavich, Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920, Washington 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya devletlerinin kurulmasını açıklayabilir
  • 2 Can explain the struggles of Serbia, Greece, Bulgaria and Romania with the Ottoman Empire and their Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya devletlerinin Osmanlı Devleti ile I. Balkan Savaşı’na girmesini açıklayabilir.
  • 3 Sırbıstan’dan Yugoslavya’ya giden süreci açıklayabilir
  • 4 Bulgaristan ve I. ve II. Dünya Savaşı politikalarını tanımlayabilir.
  • 5 Balkan ülkeleri arasındaki realite ve iddia asimetriğini tanımlayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *I. Balkan Savaşı
2.Hafta *Osmanlı Rumelisinin paylaşımı
3.Hafta *II. Balkan Harbi’nin çıkması
4.Hafta *Bulgaristan ve I. Dünya Savaşı politikası
5.Hafta *Yunanistan ve I. Dünya Savaşı politikası
6.Hafta *Sırbistan ve I. Dünya Savaşı politikası
7.Hafta *Romanya ve I. Dünya Savaşı politikası
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Bulgaristan’ın nüfusu ve askeri gücü
10.Hafta *Yunanistan’ın nüfusu ve askeri gücü
11.Hafta *Sırbistan’ın nüfusu ve askeri gücü
12.Hafta *Romanya’nın nüfusu ve askeri gücü
13.Hafta *II. Dünya Savaşı ve Balkanlar
14.Hafta *Balkanların yeniden şekillenmesi
15.Hafta *Soğuk Savaş ve Balkanlar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00