Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR304 KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı 15. yüzyılda Osmanlı Devletinin bir dünya gücü olarak yükselmesinden başlayarak Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetinin kurulması, Orta Avrupa’da Macaristan ve Avusturya ile mücadele, Girit’in fethi ve II. Viyana kuşatması ile Avrupa’da Osmanlının ilk toprak kayıpları sürecini öğrenciye aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u dünya merkezi haline getirme politikası, Trabzon, Mora gibi Bizans Devletinin son bakiyelerinin Osmanlı’ya bağlanması Bosna ve Arnavutluk’ta Osmanlı egemenliğinin kurulması ile Akdeniz’de Venedik ve diğer deniz güçlerine karşı üstünlük sağlanması, Macaristan’ın fethi Osmanlı Devletinde yükseliş devrinin tamamlanması ve Avrupa’daki ilk toprak kayıpları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c.1, İstanbul 2004. JORGA, N., Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, c. 1-2, İstanbul 2005. HAMMER PURGSTALL, Joseph Von, Osmanlı Devleti Tarihi, c.1-4, İstanbul 1983. UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c.2, Ankara 2011. ZİNKEİSEN, J. Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, c.1-3, İstanbul 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İstanbul’un dünya metropoliti haline gelmesini açıklayabilir.
  • 2 Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin kurulmasını açıklayabilir.
  • 3 Osmanlı Devletinin ulaştığı en geniş sınırları tanımlayabilir.
  • 4 Osmanlı Devletinin duraklama nedenlerini açıklayabilir.
  • 5 Osmanlı Devletinin 17. yüzyıldaki toprak kayıplarını tanımlayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fatih ve merkezileştirme politikaları.
2.Hafta *Bir dünya merkezi olarak kozmopolit İstanbul
3.Hafta *II. Bayezid ve kültürel atılım
4.Hafta *Bir deniz gücü olarak Osmanlı
5.Hafta *Yavuz Sultan Selim ve Ortadoğu’da Osmanlı egemenliğinin kurulması
6.Hafta *Kanuni’nin Rodos’u fethi ve Rodos şövalyelerinin Malta’ya gönderilmesi
7.Hafta *Macaristan ve Avusturya ile mücadele ve Mohaç Meydan Muharebesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı kayıt sistemi ve tımar uygulaması
10.Hafta *II. Selim, Kıbrıs’ın fethi ve Selimiye’nin inşası
11.Hafta *Osmanlı veraset sistemindeki değişiklik
12.Hafta *Osmanlı devletinde duraklamanın sebepleri
13.Hafta *Celali İsyanları
14.Hafta *Köprülüler ve Girit’in fethi
15.Hafta *Venedik ve Avusturya ile mücadele, II. Viyana kuşatması ve Karlofça Barış Antlaşması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00