Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR302 OSMANLI TARİH METİNLERİ IV 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Arşiv belge ve dokümanlarını okuyabilmek ve anlayabilmek için şart olan Divanî, Divanî Kırması, Talik, Talik Kırması gibi hat ve yazı çeşitlerinin öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği : Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlıca tarihi metinlerin okunmasını, tahlil edilmesini ve Arapça ve Farsça unsurların Osmanlıcada kullanımını ve çeşitli yazı çeşitlerinin öğrenimini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1 Yılmaz Kurt, Osmanlıca II, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2001. 2 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı Yayınları., İstanbul, 1990. 3 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 2000. 4 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lugat, İstanbul, 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, anlatma, tekrar, grup çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Osmanlıca tarihi belgeleri kullanma becerisini geliştirir.
  • 2 Mesleki açıdan tarihsel verileri sentez ve analiz edebilme yeteneğini kazanır.
  • 3 El yazısı harflerini tanır ve okur
  • 4 Osmanlıca tarihi belgeleri bilimsel çalışmalarda kullanir
  • 5 Osmanlıca tarihi belge çeşitlerini tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış berat örneklerinin okutulması ve yorumlanması
2.Hafta *Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış berat örneklerinin okutulması ve yorumlanması
3.Hafta *Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış berat örneklerinin okutulması ve yorumlanması
4.Hafta * Şeriye Sicillerinden alınmış berat suretlerinin okutulması ve yorumlanması
5.Hafta *Şeriye Sicillerinden alınmış berat suretlerinin okutulması ve yorumlanması
6.Hafta *Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış ferman örneklerinin okutulması ve yorumlanması
7.Hafta * Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış ferman örneklerinin okutulması ve yorumlanması
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta * Divânî ve Divânî kırması yazı ile yazılmış ferman örneklerinin okutulması ve yorumlanması
10.Hafta *Şeriye Sicillerinden alınmış ferman suretlerinin okutulması ve yorumlanması ve yorumlanması
11.Hafta *Çeşitli yazı stilleri ile yazılmış İrâde-i Seniyye örneklerinin okutulması ve yorumlanması
12.Hafta *Çeşitli yazı stilleri ile yazılmış İrâde-i Seniyye örneklerinin okutulması ve yorumlanması
13.Hafta *Çeşitli yazı stilleri ile yazılmış İrâde-i Seniyye örneklerinin okutulması ve yorumlanması
14.Hafta *Çeşitli yazı stilleri ile yazılmış İrâde-i Seniyye örneklerinin okutulması ve yorumlanması
15.Hafta *Çeşitli yazı stilleri ile yazılmış İrâde-i Seniyye örneklerinin okutulması ve yorumlanması

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00