Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR315 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : YakınÇağ Avrupa tarihini kapsayan önemli olayların analizi yoluyla erken modern ve modern dönemleri birbirine bağlamak ana amaçtır.
Dersin İçeriği : Ders Aydınlanma Çağından Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönemde Avrupa Tarihi'ni analiz etmektedir. Bu anlamda endüstriyel devrim ve etkileri, modern devletin oluşumu, Fransız devrimi, Avrupa Kıtası'ndaki sosyal devrimler, emperyalizm çağı ve imparatorluklar dönemi irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Eric J. Hobsbawm, Fransız Devrimi'ne Bakış, (Çeviren: Osman Akınhay), İstanbul 2009; Hagen Schulze, Avrupa'da Ulus ve Devlet, İstanbul 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüzyüze Ders

  • 1 Avrupa toplumun modern dönem öncesindeki gelişmeler kavramsallaştırılır.
  • 2 Avrupa kıtasındaki devrimlerin evrensel etkilerini anlama imkanı sunar.
  • 3 Endüstriyel toplumların doğuşunu ve günümüzdeki durumu karşılaştırma imkanı sunar.
  • 4 Modern devletin Avrupa kıtasındaki serüveni ve dünya üzerine etkileri hakkında karşılatırmalı perspektif edinilir.
  • 5 Emperyalizm ve kolonileşme sürecleri ile günümüzdeki gelişmeler arasında bağ kurulmasını sağlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Avrupa Fikrinin Doğuşu ve Aydınlanma-I
2.Hafta *Avrupa Fikrinin Doğuşu ve Aydınlanma-II
3.Hafta *Revolutions and Europe-I
4.Hafta *Devrimler ve Avrupa-II
5.Hafta *Endüstriyel Dönemin Doğuşu-I
6.Hafta *Endüstriyel Dönemin doğuşu-II
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Avrupada Sosyal İsyanlar ve Farklı Politik Düşünceler-I
9.Hafta *Avrupa'da Sosyal İsyanlar ve Farklı Siyasi Düşünceler-II
10.Hafta *Avrupa'da Sosyal Devlet
11.Hafta *Miliyetçilik Akımları ve Yeni Devletler-I
12.Hafta *Milliyetçilik Akımları ve Yeni Devletler-II
13.Hafta *Emperyalist Çağın Doğuşu-I
14.Hafta *Emperyalist Çağın Doğuşu-II
15.Hafta *Avrupa'nın Koloniyel Sınırları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 118,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00